Rapport21 juni 2021

Mer värde för skattepengarna i kommunerna - så kan den demografiska utmaningen mötas.

Välfärdssektorn och näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra. Därför är hanteringen av den demografiska utmaningen kommunerna står inför avgörande för båda sektorerna.

Prognoser talar om behov av stora skattehöjningar och att en mycket stor del av framtida sysselsättningstillväxt kan komma att ske i kommunsektorn. Detta skulle riskera en negativ spiral för båda sektorerna. En annan väg är mer värde för skattepengarna – att få ut mer välfärd av befintliga resurser. Vi vet sedan tidigare att kopplingen mellan resurser och kvalitet ofta är svag inom kommunsektorn. I en ny rapport analyserar Svenskt Näringsliv hur stor potentialen för detta är i hela kommunsektorn och att den skulle kunna användas för att möta den demografiska utvecklingen. Analysen har skett med en ny och utvecklad statistisk metod. I rapporten rangordnas också kommuner vad gäller värde för skattepengarna inom äldreomsorgen och grundskolan. Dessutom lanseras policyförslag för den nationella politiken kring hur incitamenten för kommunerna att arbeta med dessa frågor kan öka.

Skriven avEmelie Värja
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist