NYHET10 maj 2023

Kostnaderna för sjukvården ökar

Kostnaderna för sjukvården ökar som andel av BNP. Sverige är också ett av de länder som har högst andel hälso- och sjukvårdsutgifter som andel av BNP.

Foto: Michael Erhardsson

Kostnaderna för regionernas sjukvårdsåtaganden har stigit snabbt mätt i fasta priser, visar beräkningar från Svenskt Näringsliv (se PM). Drygt hälften av kostnadsökningen i regionernas egna åtagande (i fasta priser) kan förklaras av en växande och äldre befolkning. Regionernas kostnader har ökat betydligt snabbare än motsvarande kostnadsindex för privat tjänstesektor. Detta beror inte primärt på att lönerna ökat snabbare utan på andra faktorer, framfört allt en lägre produktivitetstillväxt.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenvård- och omsorg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist