Rapport4 juli 2018

Ny teknik i välfärden - vår tids välfärdskliv

Mot bakgrund av de utmaningar som välfärden står inför behövs nytänkande. Rapporten” beskriver ett antal innovationer, som bygger på ny teknik som har införts eller är under införande i den svenska välfärden.


Ett bekymmer är att det tar lång tid att introducera och få innovationer i tillämpning i den svenska välfärden. När de väl introducerats går dessutom spridningen till andra landsting och kommuner långsamt.

Skriften diskuterar också vad som kan göras för att snabba på införandet av ny teknik och nya arbetssätt. I slutet av rapporten finns ett antal idéer som initierade personer som intervjuats i rapporten framfört om hur innovationer snabbare kan komma i tillämpning i välfärden.

Skriven avMalin Sahlen, Edvin Alam, Paulo Silva
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist