NYHET2 oktober 2020

Ökad kvalitetskonkurrens i välfärden kan rädda liv

Information om skolors kvalitet måste bli tillgänglig på Skolverkets hemsida, en nationell webbplats för öppna kvalitetsredovisningar inom sjukvården bör upprättas. Det föreslår Svenskt Näringsliv i en ny rapport.

Information om utförarnas kvalitet inom vård, skola och omsorg är nödvändig för att medborgarna ska kunna göra informerade val. 

Brister i skolan eller felaktig vård kan få livsavgörande konsekvenser. Det är därför förvånande att medborgarna i Sverige har begränsade, eller inga, möjligheter att informera sig om kvaliteten på den skola eller vårdcentral man valt.

Anders Morin
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I andra länder, till exempel Storbritannien och USA, är redovisningen av kvaliteten på enhetsnivå betydligt mer utvecklad. Skolverkets nedstängning av kvalitetsinformation rörande olika grund- och gymnasieskolor har medfört att en redan otillräcklig kvalitetsredovisning har ersatts av ingen alls.

Information om utförarnas kvalitet inom vård, skola och omsorg är nödvändig för att medborgarna ska kunna göra informerade val. Härmed kan skickliga skolor eller vårdgivare attrahera fler elever och patienter, medan enheter som presterar sämre kvalitet kan väljas bort. Därmed skapas också förutsättningar för kontinuerliga konsumentdrivna kvalitetsförbättringar.

Öppen redovisning av dåliga resultat ger också dålig publicitet, oavsett om det finns valmöjligheter, vilket de allra flesta utförare vill undvika. Forskning från Storbritannien och USA ger stöd för att öppna kvalitetsredovisningar leder till ökad kvalitet.

Svenskt Näringsliv vill vända utvecklingen och kraftigt förbättra kvalitetsredovisningen mot medborgarna. Vi presenterar därför i en rapport ett antal åtgärdsförslag. Några av dessa är följande:

  • Information om skolors kvalitet måste snarast åter bli tillgänglig på Skolverkets hemsida. Detta bör göras genom något av de förslag som Skolverket och SCB nyligen presenterat.
  • Betygens roll som värdemätare måste stärkas. Detta bör ske genom att nationella prov rättas externt eller digitalt och att ett högsta spann på skolnivå för avvikelsen mellan resultaten på de nationella proven och betygen tas fram.
  • Mått på skolors förädlingsvärde måste tas fram. Förädlingsvärdets syfte är att visa hur mycket skolan bidrar till elevernas kunskaps- och betygsutveckling.
  • Staten bör se till att en nationell webbplats för öppna kvalitetsredovisningar på enhetsnivå inom sjukvården skapas. I en första fas bör en palett av indikatorer som speglar kvaliteten i vanligt förekommande sjukdomar väljas ut.
  • Inom äldreomsorgen måste den så kallade Äldreguiden snarast åter öppnas, och utvecklas så att jämförelser underlättas och fler mått redovisas, bland annat sådana som kan spegla medicinsk kvalitet. 

Dessa åtgärder bör vidtas så snart som möjligt och borde vara krav i en utvecklad välfärdsnation som Sverige. Härigenom bör så många medborgare som möjligt kunna skapa sig en bild av kvaliteten i välfärden, och få en bättre välfärd. Kvaliteten kan utvecklas och sammantaget höjas, och vi får mer värde för de resurser som läggs på välfärden.

Se även debattartikel i Dagens Samhälle

Kvalitet och effektivitet i välfärden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist