Rapport21 november 2023

Reformer för en tillgänglig, effektiv och innovativ hälso- och sjukvård.

Sjukvården i Sverige är dyr och har låg produktivitet. Långa vårdköer orsakar onödigt lidande och drabbar hela samhället, inte minst näringslivet. Idag har landets 21 regioner ansvaret för sjukvården. Samverkan och information mellan olika vårdnivåer brister och resurserna sitter fast i olika stuprör. Patienter får ofta själva upprepa sin hela sjukdomshistoria vid varje ny vårdkontakt.

  • - ”De här problemen har varit kända sedan länge och det har gjorts flera försök att reformera vårdens organisation som inte har gett effekt. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning för att komma med förslag på hur delvis statligt huvudmannaskap för vården kan se ut. Det är bra att frågan utreds men det kommer att ta lång tid att innan förändringar får genomslag i praktiken” säger Lena Furmark
  • - ”I rapporten vill vi peka på ett antal reformförslag som kan genomföras snabbt. Ett exempel är att ge privata vårdgivare ett nationellt uppdrag att beta av köerna. Det skulle öka tillgängligheten och valmöjligheterna radikalt. Det vore bra om den utredning som nu tillsats får tilläggsdirektiv att snabbutreda dessa förslag”
  • - ”Vi vill också lyfta fram alternativa sätt att organisera sjukvården på lite längre sikt, inspirerade av framgångsrika reformer i våra nordiska grannländer. I ett första steg bör staten få ett tydligare ansvar och regionerna bli färre. ”
Skriven avLena Furmark
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist