NYHET14 augusti 2018

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Valet i september blir en folkomröstning om välfärden.

Det menar Socialdemokraterna som idag presenterade en rad ”skarpa förslag” som ska ”sätta patientens behov i fokus och inte låta plånboken styra”. De olika förslagen följer tätt inpå den så kallade Reepalu-utredningen där stopp för vinstjakten är det övergripande målet. Det innebar att just orden ”stoppa” och ”avskaffa” återkom ett flertal gånger under presskonferensen.

En av de sex punkterna i utspelet ska i framtiden ge kommunerna och landstingen möjlighet att säga nej till ”tvångsprivatiseringar” ute i landet. Konkret innebär det att en entreprenör som vill starta en fristående vårdcentral kan få avslag, alldeles oavsett om det faktiskt finns ett behov av fler vårdplatser på den aktuella orten.

– Det låter mycket märkligt. Etableringsfriheten är ju en grundsten i hela valfrihetsystemet. Tyvärr är uppfattningen bland många socialdemokrater att privata vårdcentraler etablerar sig på en ort enbart för att tjäna pengar. Tvärtom vet vi att privata företag etablerar sig där de ser att det finns behov som inte landstinget kan möta. De har ett strikt patientperspektiv, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Socialdemokraterna vill även under nästa mandatperiod stoppa ”gräddfilerna i vården” genom att privata sjukförsäkringar inte ska ge förtur i den offentligt finansierade vården. Man ska också skapa ”ordning och reda” i den växande digitala vården och införa en lag som stoppar möjligheterna att privatisera de cirka 60 akutsjukhus och universitetssjukhus som finns i landet.

– Det är otroligt klåfingrigt av regeringen att planera för en sån lag när vi vet att det även på det området ger kvalitetsförbättringar i vården när privata aktörer får bidra.

– Det faktum att man också ska ge 20 miljarder extra till landets kommuner och landsting för att som man säger bibehålla dagens vårdnivå, är ju ett erkännande av att när man stoppar duktiga entreprenörer från att driva vård, då måste mer skattepengar till, fortsätter Håkan Tenelius.

Han menar vidare att det är att skruva på fakta genom att påstå att det är plånboken som tillåts styra tillgången på vård, när det finns ett valfrihetsystem som hjälpt till att öka tillgängligheten för alla i behov av vård.

– Förslagen säger sig vilja sätta patienten i fokus men jag skulle tvärtom säga att det bevarar ett gammalt system och istället sätter sjukvårdsbyråkraterna i fokus. Det är en populism som slår igenom och genomsyrar de flesta av de förslag som presenterats.

Villkoren för privata välfärdsföretagVinster i Välfärden
Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist