Rapport15 juli 2022

Varje väl använd skattekrona

Ambitionen i Anne-Marie Lindgrens rapport "Varje förslösad skattekrona" är att göra ett bokslut över kunskaperna om vinst och valfrihet i välfärden. Rapporten hävdar att privatisering och valfrihet har lett till lägre kvalitet, ökad segregering och högre kostnader. Rapporten ger dock en missvisande bild av det samlade kunskapsläget och har utelämnat många studier som inte stödjer hennes påståenden. Slutsatserna är överlag bristfälligt underbyggda, felaktiga eller vilseledande.

I boken Privatizing Welfare Services av Mårten Blix och Henrik Jordahl visar författarna att privatiseringen tvärtom har lett till ökad kvalitet och brukarnöjdhet. Även kostnaderna har minskat. Ett problem är dock enligt författarna att friskolor har högre betygsinflation, en utveckling som hade kunnat undvikas med externt rättade prov. Tvärtemot påståendena i rapporten har inte de samlade resurserna till välfärden krympt sedan 1990-talet, utan i stället ökat, trots att Sveriges höga skatter har sänkts.

Den här rapporten - "Varje väl använd skattekrona" - utgör en kritisk kommentar till Lindgrens rapport. Efter en kort inledning sammanfattas forskningsresultat om privatisering i välfärden, inklusive äldreomsorg, sjukvård och skola. Avsnitt tre diskuterar ämnen som utelämnats ur Lindgrens rapport. Därefter dras kort övergripande slutsatser om Lindgrens rapport. I ett appendix ges exempel på felaktiga och missvisande påståenden från rapporten.

Rapporten är skriven av fil dr i nationalekonomi Mårten Blix.

Skriven avMårten Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist