NYHET26 januari 2017

”Vi gör vården bättre varje dag”

Privata vårdgivare bidrar med innovation, kvalitet och effektivisering i vården. Men det sätter Reepalus förslag stopp för. ”Förslaget är i princip ett yrkesförbud eftersom det blir omöjligt för privata vårdgivare att finnas över huvud taget”, säger Erland Olsson, vd på företaget Sofrosyne.

Efter 30 år i den offentliga vården tröttnade Erland Olsson på de ständiga omorganisationerna. För åtta år sedan sade han upp sig från jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska och startade Sofrosyne, ett vårdserviceföretag med tjänster inom kvalitetsgranskning.

Företaget har idag 13 anställda och Erland Olsson vill fortsätta expansionen men känner sig hotad av Reepaluutredningens förslag om ett vinsttak för välfärdsföretag. För Sofrosyne skulle förslaget innebära ett vinstuttag på högst 70 000 kronor i år, vilket leder till en betydligt större osäkerhet i verksamheten.

– För ett litet företag blir det sårbart att inte få ha lite pengar på banken för att kunna betala ut löner i alla lägen. Det gör också att det inte finns några tillväxtmöjligheter.

Ökade risker

Han skulle tvingas ta in riskkapital eller på annat sätt öka kapitaliseringen för att ha bolaget kvar. Det i sin tur ökar riskerna och minskar medarbetarnas anställningstrygghet. Egentligen tror han inte att tanken är att sätta åt företagare som han, men det blir effekten, konstaterar han.

– 70 000 kronor är lönekostnaden för en tjänst i en månad. Jag behöver ju ha en buffert med likvida medel för tillkommande löner och för att kunna bygga upp bolaget och utveckla det vidare.

Hela marknaden skulle påverkas negativt, påpekar han. Sofrosynes kunder är främst små och medelstora vårdföretag, och många av dem är välskötta bolag som har funnits i 70–80 år och som det aldrig tidigare varit någon diskussion om.

– Förslaget är i princip ett yrkesförbud eftersom det blir omöjligt för privata vårdgivare att finnas över huvud taget. Ska vi då bara stå där och vara tacksamma för en anställning i offentlig sektor?

Om förslaget blir verklighet har han funderat över hur han ska hantera det. Ska han låta bli offentliga upphandlingar och gå in som underleverantör i stället? Eller låta bli att leverera tjänster som innebär att företaget omfattas av vinsttaket? Eller kanske börja sälja korv i stället?

– Vårdfrågor är det jag brinner för men förutsättningarna måste vara rimliga. Jag vill göra rätt för mig och då är det tråkigt att nästan tvingas bli en trixare och fixare som måste tänja på gränser för att kunna fortsätta.

Han är frågande till varför vinster har plötsligt har blivit något farligt för samhället när sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor startar företag.

– Privata tandläkare har ju funnits länge utan att deras vinster har diskuterats och även läkemedelsindustrin tjänar pengar på sjuka människor. Var går gränsen? Får man tjäna pengar på att hyra ut ett vårdboende?

I och med det fria vårdvalet sker ett ständigt erfarenhetsutbyte när vårdgivare jämförs och personal tar med sig kunskap mellan olika typer av arbetsgivare. Privata vårdgivare bidrar med kvalitetsutveckling, nya sätt att jobba, och effektivisering av vården på många sätt, enligt Erland Olsson. Och eftersom offentlig vård tar efter mycket av innovationerna i privata verksamheter leder det till en högre kvalitetsnivå generellt.

-Vi gör vården bättre varje dag genom att hela tiden jobba för att göra saker smartare, bättre och med högre kvalitet.

Ser du något bättre alternativ till Reepalus förslag?
– Det finns en väldigt enkel lösning. Gör konkurrensneutrala kvalitetsgranskningar av verksamheterna. Och ribban ska självklart vara den samma för offentliga aktörer som för privata. Ingen kan ursäkta låg kvalitet idag när kunskaperna är så goda om hur vård och omsorg ska granskas.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenKonkurrens
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist