Rapport27 mars 2017

Vitsen med vinsten - fyra exempel på företag inom vård och skola som genom hög kvalitet ger uthållig vinst.

Hur kommer det sig att privata företag i välfärden, för samma ersättning som sina offentligt ägda konkurrenter, både kan leverera lika bra eller bättre kvalitet och dessutom göra vinst? I den här skriften presenteras fyra framgångsrika företag i välfärdssektorn som har utvecklat sina olika modeller att arbeta efter.

Beskrivningen omfattar många aspekter som t ex hur man arbetar med styrning och uppföljning, hur positiva drivkrafter hos enheterna och dess personal skapas, vad förväntas av ledare och medarbetare samt hur kostnadseffektivitet och hur organiserat kvalitetsarbete åstadkoms.

Två forskare, docent Henrik Jordahl och professor Bo Edvardsson, kommenterar de olika exemplen och ger även en teoretisk bakgrund kring konkurrensteori och tjänsteföretags värdeskapande processer. De svarar inte bara på frågan om hur det kommer sig att dessa företag kan göra vinst med bibehållen kvalitet. De svarar också på frågan om vilken funktion vinsten spelar och varför den är så viktig i välfärdsföretagen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist