NYHET10 maj 2022

Andreas Carlson (KD): Snabba och tydliga reaktioner måste till för att bekämpa brottsligheten.

Rättspolitiken har seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför höstens val. SME-kommitténs presidium arrangerade därför en träff med Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han menar att saktfärdigheten och bristen på handling från regeringen har resulterat i dagens situation. 

Andreas Carlson, Sven-Olof Gudmundsson och Emma UnevikFoto: Anna Hedensjö Johansson

Kristdemokraterna är i opposition i riksdagen, men har tillsammans med en majoritet i justitieutskottet beslutat om över 100 tillkännagivanden senaste året. Tillkännagivanden är uppmaningar till regeringen att agera och syftet har bland annat varit att framhålla vad som inte fungerar med regeringens politik men också att åstadkomma konkret förändring.

­ – Det krävs snabba och tydliga reaktioner när brott begås. Lagstiftningen finns på plats på flera områden men kan inte tillämpas på rätt sätt, på andra områden är lagstiftningen för svag och inte anpassad efter den nya brottsligheten. Integritetsaspekten har tagit överhand och sekretessen mellan myndigheter omöjliggör många gånger att förebygga brott. När myndigheterna väl kan samarbeta, vilket sker i vissa fall, kan man däremot agera väldigt snabbt. Vi vill ta bort sekretesshindren helt.

Utöver detta efterlyser Andreas Carlson skarpare verktyg för polisen och skärpt lagstiftningen på flera områden. Kristdemokraterna är för så kallade visitationszoner. Det har införts i Danmark med mycket gott resultat.

– Sverige har de största problemen i hela EU, då kan vårt rättsväsende inte ha sämre befogenheter än vad som finns i andra EU-länder. Det skulle innebära en trygghet för de som sköter sig och ett tydligt verktyg mot de som missköter sig. Kristdemokraterna vill också kraftigt skärpa straffrabatterna så att personer som döms verkligen får sona sitt brott. Viktigt är att polisen också har de befogenheter och resurser som krävs. Ska detta vara möjligt måste det till långsiktiga satsningar på fler poliser och en utbyggnad av hela rättsväsendet och fungerande förebyggande insatser. Därför har vi även skarpa förslag om föräldrastödsprogram och stärkt socialtjänst och skola. Även där finns hinder i sekretesslagstiftningen som vi vill undanröja.

Foto: Anna Hedensjö Johansson

Andreas Carlson berättar också att han vill komma bort från terminologin om vardagsbrott, då det leder tankarna fel.

– Det finns inget som ska kallas för vardagsbrott. Brott ska inte vara ett inslag i människors vardag helt enkelt. Talet om vardagsbrott riskerar innebära att man delvis accepterar den nuvarande situationen, vilket vi absolut inte ska göra. Saker ska kallas vid dess rätta namna och tydliga reaktioner måste till för att bekämpa brottsligheten. Det gäller inte minst för de brott som privatpersoner och företag utsätts för återkommande. Det är inte bagatellartade brott utan ofta en del av en systematisk organiserad brottslighet.

Brottsligheten är ett stort problem för många företag i dagsläget. Flera exempel från verkligheten lyftes. Stefan Fritzdorf på Vivels i Stockholm informerade om att han numera måste dubbla personalen kvällstid, vilket kostar företaget mycket.

– Till vissa områden kan vi inte låta våra kvinnliga chaufförer köra, då de utsätts för hot. Unga människors tilltro till rättssystemet är satt ur spel, vilket är min största rädsla och oro inför framtiden, både som arbetsgivare och medmänniska.

Sven-Olof Gudmundsson lyfte att Motorbranschens arbetsgivarförbund har avsatt 10 MSEK för att stärka personskyddet för personalen hos förbundets medlemmar.

– Det är pengar som företagen idag betalar för att förebygga brott som i stället kunde användas för investeringar och för att anställa fler, vilket i sin tur skulle generera mer skatteintäkter till staten. Alla skulle vinna på att minska brottsligheten.

Stölder på byggarbetsplatser har ökat med 34 procent det senaste året. Främst stjäls handmaskiner och byggmaterial. Det berättade Jörgen Rasmusson på Lödde Plåt.

– Det är inte heller lönt att anmäla, då polisen oftast lägger ner anmälan direkt. Självriskerna för företagen är höga, mestadels faller inte försäkringen ut och företagen står själva för kostnaderna. I runda tal är det cirka 2 miljarder om året som går till spillo, men mörkertalet är stort.  

Även Emma Unevik på Stockholm Städ ser allt fler kriminella företag sin bransch. Hon menar att med det fokus som är på lägsta pris i upphandlingar väljer många seriösa aktörer att inte lägga anbud, vilket på sikt utarmar branschen. Men det finns goda exempel på hur man kan göra i stället.

Foto: Anna Hedensjö Johansson

– I Danmark finns en myndighet som inköpare kan vända sig till där man få svar om ett företag är gediget och solitt eller inte, genom att myndigheten samkör register och uppgifter från flera olika instanser, vilket är en omöjlighet i Sverige idag.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist