NYHET6 april 2022

Angland: ”Prioritera utgifterna istället för att höja skatten”

SME-kommitténs Pontus Angland, som driver företaget Angland Electronics AB, har vissa synpunkter på regeringens resonemang om att ett stärkt försvar kräver höjda skatter.

Pontus Angland

”Det finns en anledning till att Sverige som ett av de sista länderna i västvärlden avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Investeringar och företagande drevs på flykt från landet, vilket försvagade Sveriges konkurrenskraft och minskade det samlade välståndet. Förmögenhetsskatt är ett mycket destruktivt sätt att beskatta befolkningen.

För att finansiera försvaret och all offentlig service krävs skatter som inte försämrar vår konkurrenskraft och skapar långsiktiga och hållbara förutsättningar för jobb och företagande. Då måste staten prioritera bland sina utgifter i stället för att höja skatten.”

Läs Pontus Anglands insändare i Norrköpings Tidningar.

Skatt på företagandeSME-kommitténFörmögenhetsskatt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist