NYHET23 februari 2022

Att inte utsättas för brott borde vara ett minimikrav

Brottsligheten drabbar många olika delar av samhället. Både enskilda personer och företag är utsatta och inte sällan drabbas båda samtidigt i kedjor av händelser. Eva Dunér driver restaurangverksamhet i Göteborg och märker av den ökade otryggheten.

Foto: Okänt/Pixabay

– Jag driver en McDonalds-restaurang som är öppen dygnet runt. Många medarbetare upplever otryggheten, framför allt när de ska ta sig till och från jobbet. Detta blir naturligtvis ett problem i en bransch som redan har svårt att rekrytera. Jag hör liknande berättelser från kollegor runtom i landet. På så sätt drabbas vi dubbelt av den växande brottsligheten, säger Eva.

Även om det förekommer att otrygga och hotfulla situationer uppstår inne på själva restaurangen så är det största problemet vad som kan drabba kunderna i närmiljön.

– Vi har till exempel ett stort parkeringshus där det görs inbrott och troligen är det ofta organiserade ligor som ligger bakom. Tänk en familj som lastat bilen full med saker inför semestern på väg ned till kontinenten; att då få sin packning genomrotad och värdefulla saker stulna är inte bara en ekonomisk förlust, utan också en traumatisk upplevelse.

Det är inte heller ovanligt med rånförsök och hot i nära anslutning till restaurangen, vilket naturligtvis skrämmer många kunder.

– Mer eller mindre tafatta rånförsök förekommer och här måste man jobba långsiktigt för att förebygga att detta ska kunna inträffa. Fler trygghetskameror behövs i centrala städer i kombination med synliga poliser och väktare.

Alltför många upplever det som meningslöst att anmäla.

Just den generella otryggheten är det största problemet upplever Eva, men även brottslighet riktad direkt mot företag är hot som måste tas på allvar. Tyvärr väljer många företagare att inte anmäla när de utsätts, vilket har en dyster förklaring enligt Eva.

– Alltför många upplever det som meningslöst att anmäla. Det tar bara tid och leder inte någonstans, eftersom ärendena läggs ned. Blir någon i personalen hotad uppmanar vi naturligtvis dem att anmäla. Försäkringsbolagen kräver också att anmälan görs om det handlar om att få någon form av ekonomisk ersättning. Men i många fall är det alltså tyvärr många företagare som avstår från att anmäla, vilket naturligtvis är tragiskt.

Hon efterlyser också tydligare åtgärder från politiker och myndigheter för att komma till rätta med otryggheten i samhället.

– Det är för lite action i dessa frågor. Jag hoppas att de får större fokus nu efter pandemin. Nolltolerans krävs mot brottsligheten. Vi företagare har det tufft och betalar mycket i skatt. Man borde kunna förvänta sig att få stöd tillbaka i form av ordning och reda. Egentligen är det inget annat än ett minimikrav, avslutar Eva Dunér.

Brott och otrygghetSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist