NYHET21 september 2022

Bra företagsklimat kräver politiskt ledarskap

En kommun med ett bra företagsklimat är en kommun som lyssnar på sina företag, har ett tydligt politiskt ledarskap och vågar ställa frågan hur de kan bli bättre. Det är erfarenheterna från två tidigare kommunalråd från kommuner som länge utmärkt sig för bra betyg från företagare. 

Ewa Lindstrand, Erik Langby, Marie Svensson och Björn Lindgren. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas lyfta och få till stånd ett riktigt bra företagsklimat? Varför fortsätter vissa kommuner hamna långt ner på rankingen om det lokala företagsklimatet år efter år? Hur stor roll spelar det politiska ledarskapet?

Svenskt Näringslivs SME-kommitté bjöd in två tidigare kommunalråd, som båda visat på stora framgångar i att förbättra sina kommuners företagsklimat, Ewa Lindstrand (S) från Timrå kommun och Erik Langby (M) från Nacka kommun för att höra deras resonemang.

I Timrå noterade Ewa Lindstrand och hennes kollegor att Örnsköldsvik började klättra uppåt i Svenskt Näringslivs ranking och ville ta upp kampen. De skissade fram en strategi, eller snarare vision, med tydliga mål där allt skulle få plats på en A4-sida.

– Denna vision används fortfarande efter 20 år. Den är kort och koncis så att det inte finns för många ord att gömma sig bakom. Målet var att ha Norrlands bästa företagsklimat och att vi skulle vara på topp gällande service till företag. Och vi gjorde det, i politisk enighet.

Viktigt med uppföljning

Ewa Lindstrand beskriver processen som en ”levande resa” där nya politiker och tjänstemän måste utbildas kontinuerligt för att bära trenden vidare.

– Viktigt är också att lägga vikt vid uppföljningen. Där är en analys av enkätsvaren till stor hjälp. Den här analysen görs med fördel tillsammans med företagen i kommunen.

Politik är ledarskap, sade Erik Langby, och underströk att de styrande politikerna noggrant måste peka ut i vilken riktning verksamheten ska gå och fortlöpande utvärdera detta.

– Kommunen ska vara bra på att vara kommun. I dess kärna ligger en god service till medborgarna och det är faktiskt lätt att föra över det till företagen. Det handlar helt om vilken inre kultur man skapar.

Om man inte har en fungerande, stödjande kultur i kommunen så märks det direkt. Tjänstemännen blir nervösa för att göra fel och använder ofta regelboken lite väl fyrkantigt i regelgivningen, vilket knappast gagnar företagsklimatet.

– I Timrå har vi en praxis där vi prioriterar snabb hantering av ärenden. Vi har till och med ett beslut i kommunfullmäktige som slår fast att företagen går före när det handlar om att utfärda tillstånd. När ett företag vill etablera sig i kommunen samlar vi ihop de chefer som är involverade och jobbar tillsammans för att smidigast möjliggöra processen, berättade Ewa Lindstrand.

Delta – säg er mening

I årets ranking av det lokala företagsklimatet kommer det bli tydligt vilka kommuner som arbetar framgångsrikt med sitt företagsklimat – och de som inte gör det. Men, vad kan företagen själva göra för att knuffa sin kommun i en bättre riktning?

– Artikulera er! Ring kommunen – tre samtal om en viss fråga på en eftermiddag upplevs som en folkstorm och gör faktiskt skillnad. Bjud in politiker och tjänstemän till era företag och visa dem vad era problem i praktiken får för effekter, sade Erik Langby.

– Om kommunen bjuder in till möten, vi har till exempel träffar för att diskutera just enkätsvaren, så delta och säg er mening. Vi i kommunerna behöver den informationen för att bli bättre, menade Ewa Lindstrand.

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist