NYHET8 juli 2022

Fredrik Lundh Sammeli: Otryggheten är en av våra största samhällsutmaningar 

Brott och otrygghet är en viktig fråga för Sveriges företagare och många ser med oro på utvecklingen inom området. Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Justitieutskottet, gästade Svenskt Näringslivs SME-kommittés presidiemöte för ett samtal om hur kriminaliteten som drabbar företag kan stävjas. 

Foto: Anna Hedensjö Johansson

Fredrik Lundh Sammeli inledde med en dragning av läget utifrån hans synvinkel: 

– Målet 10 000 fler polisanställda fram till 2024 ser ut att nås, men det kommer inte att vara tillräckligt. Därför behövs fler polisstudenter, en ökad attraktivitet för yrket, samt ökade resurser. Dessutom behöver hela rättsväsendet följa med så att inte nya flaskhalsar skapas. Polis- och rättsväsendet behöver både byggas ut och effektiviseras. 

Han menade att det är svårt att kunna kraftsamla. Det finns för många ”enskilda öar” – men för att få effekt i hela landet har ett 70-tal straff skärpts, och ett 30 tal nya saker har kriminaliserats. 

– Det är viktigt att ta det breda samhällsgreppet, det går att hitta områden där politiken tillsammans kan flytta fram positionerna, säger Fredrik Lundh Sammeli.  

Gängkriminalitet och parallella samhällsstrukturer skapar klyftor. Därför måste kampen mot narkotika och andra former av brottslighet stärkas, menade Lundh Sammeli, som även nämnde vikten av att bryta segregationen och stoppa gängvåldet. 

– För att bryta nyrekryteringen till brottsbanor måste vi våga gå in tydligare från samhällets sida. Vi måste jobba brottsförebyggande och här införs ny lagstiftning som ger kommunerna uppdraget att jobba proaktivt i frågan. Det bygger på att rättsväsendet, det offentliga och det lokala näringslivet krokar arm och jobbar förebyggande tillsammans. 

Jörgen Rasmusson, Lödde Plåt, ville höra mer om hur Fredrik Lundh Sammeli ser på smash and grab och hantverksstölder, något som är alltför förekommande inom bygg- och hantverksbranschen. 

– Det måste vara lönt att anmäla brotten och skärpa straffen. Mycket av det som stjäls går vidare till utlandet och här behövs strategisk bevakning i hamnarna. En annan sida av myntet är vikten av att unga kommer in på arbetsmarknaden, ett sätt att förebygga så att unga inte rekryteras till brottslig verksamhet, menar Jörgen Rasmussen.  

Stefan Fritzdorf, Vivels konditori, också SME-kommittéledamot fyllde på: 

– Det handlar inte bara om kostnaden för brotten, alltså pengarna, utan det handlar om personer och tilltron till polisen. När ”buset” börjar förstå att det tar flera timmar innan polisen kan vara på plats så kommer det här eskalera ytterligare. Vi stänger numera butikerna om vi inte kan bemanna med två personer. Varje dag pratar vi om hur man mår som medarbetare och vi har aktivt valt att inte gå vidare med planer på att expandera i andra områden på grund av oron, berättar Stefan Fritzdorf.  

Fredrik Lundh Sammeli underströk att väldigt mycket av kriminaliteten hänger ihop, en bild som man inte riktigt haft tidigare. Att man nu ser en helt annan brottslighet – från skjutningar på kvällen till att lura pensionärer på sina pensionspengar morgonen efter. Dessutom vill han uppmärksamma arbetskraftsinvandringens roll i sammanhanget. 

– Arbetskraftsinvandring är bra, men det finns inget skäl att den ska vara tillgänglig hur som helst. Gällande internationella ligor så har polis och tull fått uppdrag att jobba närmare varandra. Vi har tillfört kameraövervakningar vid gränskontroller och tullare får hålla kvar personer tills polisen är på plats. Det är viktigt att vi blir bättre på att dela information med varandra, också mellan länder för att komma åt de internationella stöldligor som härjar förklarar Fredrik Lundh Sammeli. 

Andra åtgärder Fredrik ville lyfta gällde mängdrabatt på straff, där de kommer vilja göra förändringar och där finns det en bred politisk majoritet. Detsamma gäller ungdomslagstiftningen. Likaså nämnde Fredrik Skatteverket som exempel på en myndighet som gjort en resa och blivit mer tillgängliga, något som enligt Fredrik Polismyndigheten skulle kunna lära av och bli bättre på. 

Emma Dehmer Unevik, som driver ett städbolag berättade om problemen som förekommer inom offentliga upphandlingar. 
– 70 procent av den fungerande delen av branschen tackar nej till att delta i offentliga upphandlingar. Hur kan man göra för att utesluta icke seriösa aktörer i offentliga upphandlingar? Sekretessen, går det att lätta på den?  

Fredrik Lundh Sammeli menade att sekretessfrågan är en av de ”svenskheter” vi behöver utmana de kommande åren. 

– Det finns ett skäl till att vi har det så här idag, men det är ett ständigt återkommande problem. I brottsbekämpningen får inte det vara ett hinder. Det finns ett pris på sekretessen. 

Många av företagarna inom SME-kommittén har blivit utsatt för brott och Adam Brånby, Woolpower, är en av dessa. Han berättade om det undermåliga bemötandet han fått av polisen som menade att det förskingringsärende han anmält inte var viktigt och prioriterat. Det tog hela fyra år innan det togs upp i rätten efter anmälan. 

Christer Brus, Västerås Transportkonsult, är verksam i transportbranschen och har erfarenheter av stölder av både diesel och gods. 

– Det är betydligt mer organiserat än den bild som media ger. Även stölden av varor ökar, allt är paketerat vilket gör det behändigt för brottslingar att stjäla. Kriminella kan runda systemet genom förfalskade beställningar och mottagare av leveranserna. Som transportörer måste vi anmäla detta till polisen för att kunna använda det som underlag till försäkringen. Tyvärr råder däremot inte någon förväntan att polisen ska ta tag i det, förklarar Christer uppgivet. 

Detta visar att samverkan mellan myndigheter är avgörande, menade Fredrik Lundh Sammeli. 

– Där det jobbats med samverkan syns också effekten. Nu går vi fram med förslag för att kunna förebygga denna typ av brott. Brottsförebyggande arbete är centralt. Jobb är en del, för att inte lockas in på brottsbanan. Vi behöver jobba förebyggande, se och fånga signalerna tidigt. Möjligheten för socialtjänsten att ingripa tidigt måste öka, avslutar Fredrik. 
 

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist