NYHET23 februari 2022

Hederliga företag ska inte trängas ut av oseriösa aktörer

Brottslighet och otrygghet är ett växande problem som drabbar branscher och företag på olika sätt. Emma Unevik, från Stockholms Städsystem AB, ser att hederliga företag ibland slås ut av mindre seriösa aktörer. Det blir en snedvriden konkurrens som ytterst drabbar både anställda och kunder. 

Foto: Most Photos, Svenskt Näringsliv

Hela 64 procent av företagen tror att risken att drabbas av brott kommer att öka i framtiden. En utveckling som förskräcker. Samtidigt upplever hela 15 procent att illojal konkurrens faktiskt har en bestående påverkan på företaget. Detta är högst kännbart i städbranschen och något som Emma Unevik märkt av.

– Städbranschen är en seriös bransch. De allra flesta företagen gör rätt för sig och ger sina anställda bra villkor. Uppskattningsvis omfattas 90 procent av de som jobbar i branschen av kollektivavtal. Tyvärr finns det även här aktörer som missköter sig på olika sätt och ibland är rent kriminella.

Det finns bolag som säljer städning till ett så lågt pris att det i princip är omöjligt att betala rimliga löner till anställda, berättar Emma Unevik. Många saker behöver göras för att komma till rätta med denna problematik. I sammanhanget spelar faktiskt offentliga köpare av städtjänster en viktig roll.

– Numera har offentliga upphandlingar ett ensidigt fokus på lägsta pris. Det riskerar att leda till att oseriösa aktörer, som främst konkurrerar med låga priser, kan tränga undan seriösa företag. Dessutom blir själva tjänsterna sämre utförda när låga eller inga krav på kvalitet ställs. En osund konkurrens helt enkelt. Här måste det offentliga tänka om och prata med den ”vita” delen av branschen om hur man som köpare kan formulera rimliga kravspecifikationer.

Alla aktörer måste ta sitt ansvar. Branschen tar sitt - och politiker och myndigheter måste göra detsamma.

Ett problem som växer är att många företag helt enkelt inte vill delta i offentliga upphandlingar, vilket lämnar ytterligare spelrum för osund konkurrens.

– I dagsläget deltar hela 60 procent av servicebolagen inte i offentliga upphandlingar, tyvärr. Här måste ett fokusskifte till där inte bara priset får styra, kanske borde man titta på den danska modellen. Men redan nu finns initiativ i Sverige för att förbättra situationen.

Företag kan bli auktoriserat genom Almega Serviceföretagen. Det sker genom en årlig ansökan till en nämnd där Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet också utser en ledamot vardera.

– Det är ett sätt att visa på att man är ett seriöst företag som gör rätt för sig och levererar bra tjänster till rimliga priser. Ett verktyg som kan användas. Men alla aktörer måste ta sitt ansvar. Branschen tar sitt - och politiker och myndigheter måste göra detsamma.

Brott och otrygghetSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist