NYHET28 februari 2023

Hinder måste undanröjas för handel på den inre marknaden 

Enigheten om att det är viktigt med en förbättrad inre marknad var stor när SME-kommittéledamöter träffade EU-nämndens ordförande Hans Wallmark. 

Fr v: Maud Spencer, Adam Brånby, Pontus Angland, Camilla Lindgren, Hans Wallmark, Marie Svensson, Peter Simonsson, Ulrik Wehtje, Peter Forsséll, Cemille Üstün och Ingrid Serup.

Ledamöter från SME-kommitténs arbetsgrupp för internationell handel hade ett möte med EU-nämndens ordförande Hans Wallmark (M) för att diskutera frågor som är viktiga för företag som gör affärer utanför landets gränser.

Riksdagens EU-nämnd hanterar alla slags frågor som berör EU på något sätt. Där samråder riksdag och regering i EU-frågor och regeringen förankrar också där sin EU-politik inför möten och beslut i olika sammansättningar av EU:s råd. Ett viktigt utskott, med andra ord.

Diskussionen handlade om värdet av EU:s inre marknad, och vikten av att förbättra den. Det ska vara samma regler oavsett man handlar med Malmö eller Madrid, och det är av stor vikt att fortsätta ta bort hinder. Vissa hinder inom EU uppstår på grund av lagstiftning som är nationell kompetens, men en del hinder uppstår trots gemensamma regler. Sedan har det förstås också varit mycket handelsstörningar senaste åren, på grund av pandemin och invasionen i Ukraina. Wallmark menar därför att det är viktigt att fortsätta fokusera på säkra handelsflöden.

Ledamöterna lyfte bland annat problematiken kring olika produktkrav inom EU, där alltså den inre marknaden inte fungerar. Det kan exempelvis gälla miljö-, trä-, och konsumentupplysningskrav. Likaså ökar hållbarhetskraven, såsom att guld måste komma från ”rätt” gruvor. Dock är EU en mer lätthanterad marknad för företagen än länderna utanför, såsom USA, Norge, Schweiz. Däremot kan det faktiskt vara svårt att öppna fabriker i andra EU-länder, som i Frankrike.

Wallmark var väl medveten om att det finns gott om förbättringspotential och berättade om att det pågår ett arbete med att förhandla och godkänna fler frihandelsavtal mellan EU och andra länder. Speciellt viktiga är de nya avtalen med Nya Zealand, Australien och Mercosur. Även de nyss påbörjade förhandlingarna med Indien är av stort intresse. Den svenska regeringen prioriterar också samtal med USA om den transatlantiska handeln.

EU:s väg kommande år är spännande, menade Wallmark, och likaså vad EU hinner få igenom kommande år. Det blir val till Europaparlamentet 2024 och en ny EU-kommission väljs hösten 2024 – vilket borgar för förändringar i Bryssel.

Slutligen påpekade Hans Wallmark att SME-frågor inte känns lika närvarande i debatten i Sverige som i andra delar av Europa. Anledningen är måhända att vi har många stora företag, men SME-perspektivet är mycket viktigt och borde framhävas mer.

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist