NYHET12 juni 2023

Minskad regelbörda högt på regeringens agenda

Att förenkla regelverken för företag samt att minska deras regelkostnader står högt på agendan, sade Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsministern, på ett möte med SME-kommitténs presidium.

Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsministern i möte med SME-kommitténs presidium om regelförbättring för företag. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Ofta är det först när man är på väg att starta ett företag som man inser hur många tillstånd det behövs och hur många regler man måste följa. Detta är också något som regeringen är medveten om och nu kommer att prioritera att åtgärda, enligt Sara Modig.

– Vi har ett stort politiskt tryck i dessa frågor och har därför satt ihop en statssekreterargrupp med representanter från Klimat- och näringslivsdepartementet, Justitiedepartementet och Finansdepartementet för att öka genomslagskraften i arbetet. Vi stärker nu också upp med två tjänster på Regeringskansliet som kommer arbeta med regelförenklingar, berättade Sara Modig.

Men vad händer med det utlovade och av näringslivet efterlängtade implementeringsrådet? Jo, det kommer närmare.

– Ordförandeskapshalvåret i EU varit toppen, men det har också sugit upp mycket av våra resurser. Dock kommer vi att ha nytta av Better regulationspåret vi kört under den här tiden även framgent, så det var en långsiktig investering – men det har också delvis skett på bekostnad av implementeringsrådets process.

Många viktiga områden ska fortsätta utvecklas. Som exempel kan nämnas Regelrådet och verksamt.se som är viktiga för det framtida förenklingsarbetet.

Gällande osund konkurrens menar Sara Modig att det offentligas roll tappats bort om det konkurrerar med det privata näringslivet.

– Vi är väl medvetna om att det kan finnas problem med lagstiftningen kring konkurrensutsatt offentlig säljverksamhet. Regeringen kommer behöva fortsätta titta på det, men det finns ingen fast tidplan. Om vi skulle göra något så blir i så fall nästa steg att göra ett utredningsunderlag kring det, för det behövs utredas ordentligt. En prioriteringsfråga.

Vad kan då företagare, såsom SME-kommittén bidra med för att underlätta för Sara Modig och hennes kollegor i detta viktiga arbete?

– Jag vill ha hjälp med inspel och veta vilka problembilderna är och höra också era förslag till lösningar. Var klämmer skon mest? Och varför?

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politiker
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist