NYHET20 april 2023

Näringslivet måste involveras mer i skolan

En fungerande kompetensförsörjning är inte bara viktig för företagens möjligheter och förutsättningar att växa, utan även för välfärdens finansiering, skriver SME-kommitténs ordförande Marie Svensson.

Marie Svensson är vice ordförande Svenskt Näringsliv och ordförande i dess SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Om några månader kommer vi återigen få höra studenterna sjunga om sin ljusnande framtid på skolornas trappor. För många kommer framtiden att vara ljus i stort sett omedelbart, i alla fall sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Inte minst gäller det de ungdomar som valt en yrkesutbildning. Hela 60 procent av eleverna på fordons- och transportprogrammen har glädjande nog jobb inom ett år efter examen och nästan lika många av de som läst VVS- och fastighetsprogrammet.

Men ljus är även framtiden för de som väljer att studera vidare. Programmerare, ingenjörer, kvalificerad vårdpersonal – det verkar finnas ett stort behov efter alla möjliga typer av arbetskraft. Paradoxalt nog så är arbetslösheten hög samtidigt som efterfrågan efter kompetens hos företagen är stor.

Sämst chanser till jobb har de som inte väljer att gå någon form av gymnasieutbildning alls och har de dessutom bristfälliga kunskaper i svenska blir jobbsökandet ofta svårt. Här behöver insatser göras. Reformer som ökade satsningar på Yrkesvux och Yrkeshögskola, effektivare SFI med yrkesinriktning och att få ordning på Arbetsförmedlingen vore därför välbehövligt.

Det ska dock nämnas att många företag efterfrågar medarbetare som inte behöver ha någon högre utbildning alls. De erbjuder istället internutbildningar och har som minimikrav att de nya medarbetarna faktiskt vill jobba och dyka upp i tid. Men även dessa företag har problem att hitta medarbetare. Problemet är inte bara en fråga om matchning, utan om att förstå vikten av att försörja sig själv. När det lönar sig lika bra att gå på bidrag som att stiga upp på morgonen och ta sig till jobbet, blir det självklart svårt att hitta medarbetare. Innan detta lösts kan inte heller arbetskraftsinvandringen begränsas - för då står företagen där, med fulla orderböcker men utan tillräckligt med personal som kan producera varorna eller tjänsterna.

Här finns således en ekvation vars lösning delvis ligger redan i skolan. Utbildningarna måste självklart bättre motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden, men även vi företagare måste ta vårt ansvar och marknadsföra vilka yrken som finns. Vi kan heller inte klaga på att vi inte hittar rätt utbildad personal om vi inte samtidigt ställer upp och tar emot praoelever och praktikanter. Men detta kräver att vi involveras i skolans planering och får lite framförhållning. Det samma gäller vidareutbildningar och yrkesutbildningar; företagen måste få vara med i en dialog om hur det livslånga lärandet ska gå till och vilken roll företagen kan spela i detta.

En tätare samverkan mellan kommunerna, eller ibland staten, och näringslivet för att se till att utbildningarna är uppdaterade och relevanta, är således nödvändig. Kommunerna kan med fördel sätta sig in i det material som nu snart presenteras inom ramen för det lokala företagsklimatet. Här berättar företagen vad de menar behöver förbättras i kommunen där de verkar, vilket ger en värdefull kunskap till den kommunpolitiker som är intresserad av ökad tillväxt. Helt enkelt en låda full med bra verktyg.

Ett ytterligare riktigt fint redskap för kommunerna är att tillåta Ung Företagsamhet (UF) på fler utbildningar. Forskning har visat att de ungdomar som deltagit i UF oftare startar eget företag, de tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Det blir för varje år allt fler elever som driver UF-företag, men inget hindrar att siffran ökar ytterligare – snarare tvärt om.

Det finns även en färsk guide som kan hjälpa kommunerna att stärka upp samarbetet med företagen när det gäller kompetensförsörjning, som förhoppningsvis kan ge inspiration och stöd till kommunerna. I denna finns allt från checklistor till tips och goda exempel att lära sig av.

En fungerande kompetensförsörjning är dock inte bara viktigt för företagens möjligheter och förutsättningar att växa, utan även för välfärdens finansiering. Varje person som går från bidrag till att försörja sig på eget arbete och betala skatt innebär flera hundra tusen i förstärkt ekonomi för det offentliga. Något som är välbehövligt i den lågkonjunktur vi nu ser början på, är i. Krafttag för en bättre kompetensförsörjning är dessutom helt avgörande för att vi ska kunna klara den gröna omställningen. Därför är detta, ur många synvinklar, en av våra viktigaste frågor just nu.

Så, det finns lösningar, men som i de flesta andra sammanhang bygger det på förtroende, dialog och en förståelse för varandras situation. Det är inte för sent. Men ju förr en sådan process kan komma igång, desto bättre – det är Sveriges och svenska näringslivets konkurrenskraft som står på spel.

Marie Svensson

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist