NYHET22 april 2024

”Regeringens lönegolv måste göras om”

Lönegolvet som regeringen vill införa är direkt kontraproduktivt och kommer i en tid då det verkligen skadar näringslivet, skriver Nordisk kompetens vd Mariam Al-Zamami, tillika ledamot i SME-kommittén, i Norrbottens Kuriren.

Mariam Al-Zamami driver företaget Nordisk Kompetens i Luleå och är ledamot i Svenskt Näringlivs SME-kommitté.

”Vi i Norrbotten riskerar nu att missa den fantastiska möjlighet som ligger framför våra fötter. Därför är det av stor vikt att företagen har goda förutsättningar för att kunna rekrytera medarbetare från tredje land. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger förstås både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse.

Regeringens förslag om ett höjt lönegolv skulle alltså leda till missade skatteintäkter och försämrad konkurrenskraft i näringslivet. Gör om och gör rätt. ”

Detta är ett utdrag ur debattartikeln i Norrbottens Kuriren (låst för prenumeranter).

ArbetskraftsinvandringSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist