NYHET15 september 2023

”SME-glasögon behövs på alla nivåer i politiken inom EU”

Frågor som berör små och medelstora företag, så kallade SME, behöver få större utrymme i EU. De riktigt stora företagen är de som av förklarliga skäl tar mest plats, vilket innebär att de mindre behöver ta större plats så att deras frågor inte försvinner. Hur gör vi det?

SME-kommittén i Bryssel. Fr v Jens Hedström, Åsa Webber, Marie Svensson och Jan-Olof Jacke. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Svenskt Näringslivs SME-kommitté åkte i början av september till Bryssel för att träffa ett flertal företrädare för EU-kommissionen, den svenska representationen och ett antal svenska EU-parlamentariker. Dels för att öka sin kunskap om hur påverka och föra fram budskap som är viktiga för dem, dels för att få information om kommissionens SME-paket. Dessutom närmar sig ju Europaparlamentsvalet, så timingen för att få gehör är god.

– Vi vill trumma in hos beslutsfattarna i EU att de måste öka ansträngningarna för att stärka våra företags konkurrenskraft. Detta kan ske bland annat genom minskad regelbörda och förbättrade förutsättningar för mindre företag att göra affärer på den inre marknaden. EUs politiker och tjänstemän måste alla till mans bli bättre på att ha på sig ”SME-glasögon” när de arbetar fram beslut och när de gör konsekvensanalyser. Samtidigt måste vi göra vår hemläxa och lära oss att bättre förstå hur EU fungerar i praktiken och hur man gör för att påverka på bästa sätt. Vi ska vara lösningsinriktade och konstruktiva, som vi är i våra företag – då är vi ju som bäst, menar Marie Svensson, ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Att vara tidigt på bollen är en framgångsfaktor när det handlar om att påverka EU, det upprepades flera gånger under resan. Det är inte tillräckligt att prata med kandidaterna till EU-parlamentet i valrörelsen - dessa kontakter måste hela tiden underhållas och hållas vid liv.

– Sen får Sverige som land inte släppa taget om EU-frågorna bara för att ordförandehalvåret är slut, utan bör skapa en gruppering av länder med samma positiva inställning till marknadsekonomi som vi och fortlöpande driva EU framåt i den riktningen. Det är ett jobb som är än viktigare nu efter Brexit, sade Åsa Webber, kabinettschef hos EU-kommissionär Ylva Johansson.

– Det är lätt att vi hamnar i fällan där vi bara ger uttryck för det vi är emot, men företagen – likväl som vi medborgare – måste också säga vad de tycker fungerar bra inom EU. Är man bara emot allt hela tiden är det till slut ingen som vill lyssna på ens förslag, insköt Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv. Det är ändå 30 år sen vi blev EU-medlemmar och vi pratar fortfarande i dagligt tal om ”vi och dem”. Det duger faktiskt inte.

Hugo Gambs är vice generaldirektör på DG Grow som är det ”departement” som har hand om tillväxtfrågor. Han menade att det behövs fler konkreta exempel från entreprenörer på vad EU borde göra. Därför är det viktigt att små och medelstora företag och deras branschorganisationer använder och utökar sina EU-relaterade nätverk.

– Vi försöker påverka våra kollegor i hela EU-kommissionen att tänka in SME, men vi behöver mer stöd och konkreta exempel från er. Nu lanseras ”SME Relief package”, en satsning från Kommissionen med fyra huvudlinjer: att fakturor ska betalas i tid, regelförbättring, tillgång till kapital och kompetensförsörjning.

Att EU:s beslutsfattare och tjänstemän efterfrågar mer engagemang och konkreta förslag från SME-företagare håller även Bonifacio Garcia Porras, från DG Inre marknad och industri, med om.

– SME-paketet kommer att innehålla en form av inbjudan till medlemsstater och näringslivsorganisationer att bli mer involverade. Det blir ett utmärkt tillfälle att se hur stort det här engagemanget verkligen är. En framåtsyftande långsiktighet behövs för att göra skillnad.

För svenska företag så är det kanske regelförbättring och kompetensförsörjning som är de mest intressanta områdena i detta paket.

– Mindre företag lider mest av regelbördan och en tumregel är att det som gynnar SME-företag är också bra för de stora bolagen, sade Jens Hedström, chef för region och marknad på Svenskt Näringsliv. Det är därför positivt att fokus på regelförbättring kommer att öka och förhoppningsvis implementeras på samtliga områden. Ett exempel är att minska uppgiftslämnandet även på EU-nivå, liksom att utvärdera reglernas relevans fortlöpande. Att ”en in, en ut”, att för varje ny regel som införs ska en annan avskaffas, lyfts är också intressant och kan om det genomförs minska företagens regelbörda.

Att förbättra kompetensförsörjningen är viktigt och kommer att ta tid. I EU kommer arbetet att bland annat att inriktas mot att underlätta mobiliteten av arbetskraft inom unionen, genom att exempelvis försöka göra yrkestitlar mer harmoniserade. Detta betyder att om man är certifierad för en viss syssla i ett land så ska det gälla i resten av unionen också.

– Här är det också viktigt att väga in behovet av kompetens från länder utanför EU. Det finns ett stort behov av utbildade människor i många sektorer, dessutom kommer behovet att öka när den gröna omställningen får allt högre fart, påpekade Jens Hedström. Förslagen i det här SME-paketet låter lovande, men det är av yttersta vikt att de går hand i hand med marknadsekonomiska principer och stänger grinden för allt som kan utnyttjas protektionistiskt.

Susanne Ydstedt

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist