NYHET11 april 2022

Ulf Kristersson (M): ”Företagarperspektivet är ständigt underdimensionerat”

Ukraina, frågor som lär dominera valrörelsen och så ett ord om regeringsfrågan. Om detta samt frågor viktiga för näringslivet resonerade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kring vid sitt besök hos SME-kommittén den 7 april.

Foto: Susanne Ydstedt

SME-kommittén har vid ett flertal möten bjudit in partiledarna och denna gång hade turen kommit till Moderaternas Ulf Kristersson. Han inledde med att tala om Ukraina där han förordar det största sanktionspaketet i modern tid mot Ryssland, vilket kräver att vi snabbt blir oberoende av deras gas och olja. Han vill också stärka det svenska försvaret och gå med i NATO.

– Vi borde vara med i NATO redan och det är hög tid att göra upp med den gamla och felaktiga bilden av att vi är alliansfria och neutrala. Jag vill att vi ansöker om medlemskap i juni och sker inte det kommer jag att göra medlemskap i NATO till en valfråga, sade Kristersson.

Trots krig i vår närhet kan valfrågorna inte bara handla om utrikespolitik var hans nästa punkt.  Här betonade Kristersson brottsligheten, energifrågan och arbetslinjen områden som Moderaterna prioriterar. Det handlar om att de vill se en strängare lagstiftning mot kriminalitet, gärna av dansk modell, med en uthållighet som kan ge en bestående effekt. I energifrågan förespråkar Kristersson att komplettera vind- och vattenkraft med ny kärnkraft.

Att återupprätta arbetslinjen menar Moderaterna är en stor vinst för samhällets alla delar. Det finns 600 000 personer i arbetsför ålder som inte jobbar och många av dessa är invandrare som inte kommit in i samhället. Detta är en unik siffra sett till EU-ländernas snitt och ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser.

– Detta kostar miljarder varje år och därför blir jag provocerad när regeringen säger att de vill ha en särskild skatt för att rusta upp försvaret, betonade Kristersson.

Regeringsfrågan då? Kan Moderaterna tänka sig en samlingsregering med Socialdemokraterna?

– Att säga att en samlingsregering aldrig är möjlig är ansvarslöst. En samlingsregering är tänkbar om vårt land blir utsatt för krig eller andra mycket allvarliga kriser. Men annars så riskerar samlingsregeringar att sätta demokratiska frågor ur spel.

Idag menar Kristersson att de är fyra partier som vill samma saker, som kan tänka sig att prata med alla och att resterande fyra partier mest verkar överens om att de inte vill ha Kristersson som statsminister. Men inget parti är större än 30 procent och långt ifrån egen majoritet.

– Tiden då regeringen bestämmer och riksdagen lyder är förbi, nu är det tvärt om.

SME-kommittén hade som alltid i partiledarträffar förberett frågor och först ut var Anton Svensson som utifrån arbetsmarknad- och kompetensperspektivet ville veta mer om vilka konkreta förslag Moderaterna har för att återupprätta arbetslinjen samt med vilka partier.

– Sänk beskattningen för de som jobbar relativt till de som inte jobbar. Det måste löna sig att skaffa ett jobb och därför ska bidragssystemen stramas åt. Socialbidragen är inte så höga i sig men tillsammans med andra bidrag som staplas på hög blir det mycket pengar och därför minskar incitamenten att arbeta. Vi har tagit fram grunden för en stor bidragsreform där den sammanlagda summan aldrig blir mer än 75 procent av en riktig lön. Och med vem? Jag driver politik jag tror på och som jag kan få genom i riksdagen – tillsammans med de som vill, sade Kristersson.

Ulrik Wehtje lyfte krånglet med miljötillstånd och undrade hur Moderaternas samtal med ministern i frågan går. Blir det en ny utredning och en ny miljöbalk?

– Miljöbalken är felskriven, den tillhör en annan tid och har idag fel perspektiv. Miljöbalken tar ingen hänsyn till miljönytta, till företagsamhet, att vi har mineralbrytning i landet - så den måste göras om. Men det går ju inte om man är beroende av Miljöpartiet. Vi tog kontakt med regeringen och har nu fört samtal, så vi hoppas på en ny utredning och beslut om en ny miljöbalk efter nästa val, svarade Ulf Kristersson.

Under ett valår talas det alltför lite om EU, menade Adam Brånby och frågade om hur Moderaterna vill motverka den ökande protektionistiska tendensen som växer i EU.

– I detta nu, fem månader före ett val, så ägnar vi oss åt att vinna, men det finns en annan aspekt - förberedelserna för att ta över efter en valvinst. Därför ägnar vi mycket tid åt att förbereda Sveriges ordförandehalvår som börjar vid årsskiftet. En väldigt stor uppgift. Den digitala inre marknaden och tjänstesidan är i fokus för oss och vi vill ta bort allt som den sociala pelaren medfört i fråga om lönebildning och annat som vi menar ska skötas på nationell nivå. Vi behöver EU mer än de behöver oss, så vi ska absolut ha synpunkter och komma in tidigt i processerna, men vi ska inte tro att vi kan diktera villkoren, sade Kristersson.

Emma Dehmer Unevik lyfte frågan om varför man inte kan lätta på sekretessen mellan myndigheter såsom Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket m fl så att osund konkurrens från kriminella bolag kan stävjas?

– Jo, det kan man. Vi har ett sådant förslag, sade Kristersson. Vi vill se omfattande sekretesslättnader för att stävja den bolagiserade och organiserade brottsligheten. Svensk syn på integritet kan inte vara till för de som vill missbruka välfärden.

Sist ut ställde Erik Fahlgren en fråga utifrån skatteperspektivet som handlade sjukvårdsförsäkringar. Dessa är mycket viktiga för SME-företag som inte har råd att vänta i månader på att deras nyckelkompetens sitter fast i en vårdkö. Vad vill Moderaterna göra på detta område?

– Denna fråga är allt för lite diskuterad och har tyvärr drabbats av någon sorts klassretorik där det sägs vara orättvist att vissa går före i köerna. Tänk om regeringen lagt lika mycket tid på att kapa vårdköer som att kapa försäkringar, sade Kristersson.

Avslutningsvis menade Ulf Kristersson att företagarperspektivet i frågorna han lyft, samt i många andra, enligt honom ständigt är underdimensionerad. Han skickade med att detta även gäller i frågan om ett NATO-medlemskap där han anser att företagardimensionen är central.

Susanne Ydstedt

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist