NYHET20 februari 2023

Uppmuntra unga att bli företagsamma

Som företagare med engagemang i ungas entreprenörskap träffar Lena Kempe ofta många yngre personer med nya idéer. Det är i mötet mellan drivna ungdomar och erfarna företagare som förutsättningar skapas för att idéerna ska kunna omsättas i praktiken. Fler plattformar för detta behövs.

Lena Kempe driver Daftö Resort och är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Lena Kempe driver bolag inom handels- och besöksnäringen. Hon vill uppmuntra fler unga att våga starta eget, vilket resulterat i att hon börjat engagerat sig i Ung Företagsamhet genom att ha suttit i juryn för Draknästet. Som delägare i Daftö Resort kommer hon också i kontakt med ungdomar, inte minst de som sommarjobbar.

– Vi har fantastiska ungdomar i vårt land som är drivna och tänker nytt. De vågar utmana rådande tankesätt, vilket är grunden i all utveckling. Samtidigt är det viktigt att vi som har erfarenhet är med och delar med oss av våra kunskaper. I mötet mellan olika generationer kan något fantastiskt uppstå. Av den anledningen engagerade jag mig i ungas företagsamhet.

Många yngre är intresserade av att starta eget, men har kanske en något skev bild av vad det innebär. Därför är det viktigt att unga får träffa företagare i verkliga livet så att de kan skapa sig en bild av vad det betyder i praktiken.

– Alla barn och unga har olika uppväxt. En del kanske har föräldrar som driver företag och får höra hur det är hemma vid köksbordet. Men andra som inte kommer från en sådan bakgrund har ett större behov av att få ta del av en företagares vardag. Det måste finnas plattformar för möten och där är Ung Företagsamhets verksamhet en viktig sådan.

Skolan har ett stort ansvar i att rusta eleverna för arbetslivet. Prao och praktikplatser är här viktiga inslag traditionellt sett. Men Lena Kempe efterlyser också andra samverkansformer mellan näringsliv och utbildning. Här måste företagen bli mer aktiva och att avsätta tid för att söka sådana samarbeten.

– Kanske behöver vi hitta nya sätt som till exempel föreläsningar som en del av undervisningen. Det behöver inte bara göras av företagarna själva, utan även av andra personer som jobbar inom näringslivet i olika verksamheter och på olika positioner. Det finns exempel på kommuner där sådan samverkan har lyckats väl både på gymnasienivå och i grundskolan. Vi borde sprida sådana goda exempel så att andra delar av landet kan ta efter. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt i den bemärkelsen.

Först och främst vill jag uppmana fler att bara prova på att driva företag. Våga testa, det är kul!

Det kan också handla om att låta eleverna testa nya idéer och använda sin kreativitet, lite på samma sätt som i slöjd- eller bildundervisningen. Man kan bygga prototyper av produkter eller testa nya affärsidéer på olika sätt. Hela poängen är att öppna nya vägar och vänja fler vi tanken på att stärka sin företagsamhet. Lena Kempe vill göra några medskicka till unga som överväger att starta eget.

– Först och främst vill jag uppmana fler att bara prova på att driva företag. Våga testa, det är kul! Sen är det också viktigt att ta hjälp från omgivningen. Det gäller inte bara i början utan man behöver stöd från många genom hela yrkeslivet. Det är bra att testa affärsidéer på andra och nätverka för att få inspel och lära sig av varandra. Så blir man en framgångsrik företagare, vilket fler borde bli.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist