NYHET18 december 2023

”Vi är bara i början av reformarbetet”

Vad ni ser nu är en färdriktning. Reformarbetet har bara börjat. Framför oss ligger satsningar av olika slag för att stärka den svenska tillväxten, bland annat genom att stärka arbetslinjen och förbättra tillståndsprocesser. Så sa Johan Jakobsson, statssekreterare hos statsministern, på ett möte med SME-kommittén.

Johan Jakobsson, statssekreterare hos statsministern, på ett besök med SME-kommittén. Här med Jens Hedström, chef Region och Marknad och Marie Svensson, ordförande SME-kommittén. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Fortsatt inflationsbekämpning ligger i fokus för regeringen. Förväntningarna på att nå 2 procentsmålet är hög och det finns nu en optimism på marknaden. Ett annat område där det pågår stora insatser är inom bekämpningen av kriminalitet, som drabbar företagen, Sverigebilden och regeringens handlingskraft utifrån budgetutrymme.

– Brottsbekämpningen kräver kraftfulla prioriteringar av regeringen. Det handlar om mer pengar till polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården, ja till hela rättsväsendet. Tyvärr begränsar detta ju utrymmet för andra satsningar, sade Johan Jakobsson. Läget är så allvarligt att samhällskontraktet är hotat; det mest grundläggande staten kan leverera, att den agerar när medborgarna utsätts för brott. Så hela rättskedjan behöver stärkas.

På företagarens agenda finns kompetensbristen högt upp sedan länge. Detta trots hög arbetslöshet. Ovanpå detta har det kommit begränsningar gällande möjligheterna att hitta nya medarbetare utanför EU – något som drabbar många företag. Adam Brånby, ledamot i SME-kommittén gav uttryck för missnöjet med denna nya bestämmelse:

– Den nya fundamentala regeländringen gällande arbetskraftinvandringen går inte ens efter medianlönen. Vi söker med ljus och lykta efter t ex sömmerskor. Om de fanns i Sverige hade vi inte behövt hitta medarbetare utanför Europa. De vi har idag har kommit hit inom rådande lagstiftning. De är inte heller produktiva från dag ett utan vi har dessutom en investering i upplärning och utbildning. Den här förändringen slår stenhårt mot oss som är seriösa. Hur resonerar regeringen och dess underlag kring detta?

Vid årsskiftet genomförs ytterligare ett jobbskatteavdrag för att skapa drivkraft att jobba, ett led i att sänka skatter på arbete. Vi ska införa arbetslinjen 2.0, sade Johan Jakobsson, och menade att de som är utan jobb idag i Sverige ska kunna ersätta behovet av arbetskraftsinvandring. Men hur skapar man drivkrafter för den strukturella arbetslösheten?

– Först, det är viktigt med en bidragsreform - summan av olika bidrag ska aldrig övertrumfa drivkraften att ta ett jobb. Det ska alltid löna sig att jobba. Det viktiga är att man på sikt kommer ut i en bättre ekonomi genom att arbeta, därför får summan av alla bidrag aldrig konkurrera ut viljan och incitamenten att ta ett jobb. Reformer på det här området kommer att genomföras under mandatperioden, sade Johan Jakobsson.

Kopplat till arbetslinjens eventuella möjligheter till framgång är också att företagens ersättning för höga sjuklönekostnader tas bort helt vid halvårsskiftet 2024. En anledning verkar vara att stävja fusk, vilket enligt Försäkringskassan uppskattar vara drygt tre procent av utbetalningarna. För de små företagen riskerar detta att bidra till att sjuklönekostnaderna mer än fördubblas och detta i en tid då det ekonomiska läget är dystert.

Kompetensförsörjningen är också beroende av att unga väljer utbildningar som ger jobb. Och för del delen att gå gymnasiet överhuvudtaget. Här planeras en kursomläggning i hela utbildningsväsendet att bli mer kunskapsorienterat.

– Det behövs ett perspektivskifte i vad utbildningssystemet ska bidra till. Det är många som behöver lyssna mer på arbetsgivare om vilka jobb som det behöver utbildas till, menade Jakobsson.

Gällande regelförbättringsområdet händer det mycket nu. Förenklings- och implementeringsråd är på gång, vilket är efterlängtat av näringslivet. Men kommer de bli lika effektiva som den danska motsvarigheten där det medför en rejäl minskning av överimplementering av EU-lagstiftning? Det handlar ju faktiskt om vår konkurrenskraft.

– Vi känner starkt för principen att vår implementering av EU-rätt inte ska försämra Sveriges konkurrenskraft jämfört med andra EU-länder. Tendensen att vi i Sverige överimplementerar måste vi hålla emot. Svenska företag och hushåll ska definitivt inte komma sämre ur än andra länder i EU. Så, ja – vi strävar efter en sådan ordning.

Johan Jakobsson välkomnar också mer inspel från näringslivet. Till exempel får vi gärna flagga för tendenser som skadar SME-företag inom upphandlingssidan och komma med andra konkreta förslag som kan vara till gagn för företagen och därmed tillväxten.

– Den upprustning som pågår av Sverige kräver att många hjälps åt. Stärkt svensk konkurrenskraft är en ledstjärna för alla reformer som vi nu jobbar med inom regeringskansliet.

SME-kommitténSME-kommittén - möten med politikerTillståndsprocesser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist