Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

NYHET Publicerad

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.

Rikard Westerberg, forskare Handels

– Genom åren har den röda tråden i budskapet varit kopplingen mellan ekonomisk- och politisk frihet, säger doktoranden Rikard Westerberg.

Den har anklagats för att vara oseriös, sexistisk och att agera frontsoldat för nyliberalismen. Den har lyckats knipa en placering på en global hundra-bästa-lista över inflytelserika tankesmedjor. Idag fyller tankesmedjan Timbro 40 år.

Jubilaren dök upp i slutet på 70-talet och blev en viktig del av den politiska debatten. Timbro plockade upp internationellt etablerade idéströmningar och planterade dem i den inhemska samhällsdebatten, till exempel kampen mot socialismen.

Missionen är att bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Anslaget är djupt och brett.

– Tankesmedjan introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt, säger forskaren Rikard Westerberg, doktorand vid Institutet för ekonom- och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Att näringslivets tankesmedja är en sten i skon hos vänstersympatisörer, en effektiv opinionsapparat som inte lämnar socialdemokraterna och LO någon ro är en ingen hemlighet. Olof Palme kom att kalla Timbro för ”hatets och illviljans kolportörer.”

– Timbro förde fram sina idéer vid en radikal tidpunkt, som uppfattades som ett frontalangrepp på en stor, stark skattefinansierad välfärdssektor. Arbetarrörelsen var inte van vid att bli ifrågasatt på ett sådant närgånget sätt. Den svenska modellen byggde på kompromiss och konsensus.

Genom åren har den röda tråden i budskapet varit kopplingen mellan ekonomisk- och politisk frihet. Det är svårt att ha politisk frihet om det inte finns ekonomisk frihet, menar Rikard Westerberg.

Nyckeln till Timbros framgångar är en konsekvent och långsiktig opinionsbildning. Det handlar om att bygga upp kapacitet under lång tid, det förstod grundaren och initiativtagaren, den dåvarande SAF-direktören, Sture Eskilsson väl, berättar han vidare.

– Det arbetet har Timbro lyckats med och är idag en viktig röst i den svenska debatten. Genom åren har generationer av opinionsbildare utbildats.

Rikard Westerberg anser att näringslivets tankesmedja vann matchen om ekonomisk frihet och avregleringar men har svårare att orientera sig i dagens politiska landskap som bland annat domineras av frågor som migration och integration, och inte direkt rör ekonomi.

– För framtiden måste nog Timbro delvis omdefiniera sig själv, om man fortsättningsvis ska utgöra en lika tydlig röst i debatten, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.
NYHET Publicerad:

Pass på, tidig påsk

HÖGTID Påsken infaller ovanligt tidigt i år. Passa på och njut för det dröjer nämligen 220 år till nästa gång, år 2228.
NYHET Publicerad:

Sluta inte konsumera

DEBATT 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.