NYHET12 oktober 2020

Företagens investeringar faller snabbt – riskerar att förvärra krisen

Den ekonomiska krisen verkar inte ha blivit lika djup som många befarade, men nu sjunger företagens investeringar rekordsnabbt. Det kan bli förödande.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv i Skåne.

Våren och sommaren 2020 har varit omtumlande och omstörtande på ett sätt som få kunde ana för ett år sedan. Fortfarande är det mycket som inte är sig likt. Många företag drabbas fortfarande hårt av olika restriktioner för att minska smittspridningen. En del kan ännu inte bedriva sin verksamhet. Samtidigt finns det branscher som expanderar som aldrig förr och företag som lyckats ställa om och hitta nya möjligheter.

 Det är investeringarna som ska skapa framtidens jobb och göra oss rikare om fem, tio eller tjugo år. 

Den sammantagna bilden är fortfarande mörk. Att BNP ”bara” beräknas sjunka med fyra procent betraktas av bedömare som en positiv nyhet, men bara i jämförelse med de scenarier som dominerade under våren. För företag och människor innebär det sjunkande inkomster och färre jobb. Trots en viss återhämtning befinner sig ekonomin långt under ytan, och exceptionella åtgärder behövs för att få hjulen att snurra som tidigare.

Allra mest bekymmersamt är att företagens investeringar sjunker snabbt, ännu snabbare än under finanskrisen för lite mer än tio år sedan. Företagen har inte råd, eller vågar inte, att satsa på framtiden just nu. Det kan bli förödande på sikt. Det är investeringarna som ska skapa framtidens jobb och göra oss rikare om fem, tio eller tjugo år. I Skåne förvärras situationen ytterligare av frågetecknen kring elförsörjningen. Skånska företag som vill expandera och bygga ut riskerar att få ett nej, då elnäten inte klarar av en högre belastning. Det är inte en acceptabel situation.

Vi på Svenskt Näringsliv har under hösten presenterat flera reformer för att ta Sverige ur krisen och återstarta ekonomin. Nyligen presenterade vi en rad nya åtgärder, specifikt riktade mot att öka investeringarna. De är:

  • Stärk Sverige som kunskapsnation. De samlade investeringarna i forskning och utveckling bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.  
  • Underlätta klimatomställningen. Det behövs ett väl fungerande elsystem om vi ska klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Det är också avgörande för företagens investeringsvilja. Men det svenska elsystemet befinner sig i kris. 
  • Frigör potentialen i digitalisering och AI. Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.  
  • Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser. Investeringar och etableringar motverkas av ökande regelbörda och krångel.
  • Sänk bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs. Den bör i ett första steg sänkas till 18 procent.  

Flera av de åtgärder som vi tidigare har föreslagit för att mildra coronakrisen och återstarta ekonomin har fått gehör och genomförts. Men det är som sagt ännu långt kvar innan ekonomin är tillbaka i normalläge. Det behöver göras mer!

Återstarta SverigeInvesteringarSamhällsekonomiCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist