Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

NYHET Publicerad

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.

Christina Cedergren

Christina Cedergren, vd Cedergruppen.

Anton Svensson, Ewes AB

Anton Svensson, vd Ewes.

Foto: JONAS GALLNEBY
Maud Spencer Framtidsmötet

Maud Spencer, vd Svalson.

Foto: Maria Fäldt/Millimeter Projekt &
Marie Svensson, Tjeders Industri AB

Marie Svensson, vd Tjeders Industri.

Foto: Fotograf Janne Hoglund SWEDEN

Christina Cedergren, vd för Cedergruppen, hade iskallt räknat med att Vänsterpartiet skulle släppa fram Stefan Löfven, så hon blev inte särskilt förvånad av beskedet. För vårdföretagens del finns det saker som är bra i den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L, betonar hon.

– En sak vet vi säkert. Diskussionen om vinster i välfärden kommer inte att vara på tapeten under den här mandatperioden, säger hon.

Men att kalla det för en seger vill hon inte göra i dagsläget.

– Vi är snarare lättade, vi har tagit stryk under den här tiden och är fortfarande sårade. Men det är en stor lättnad, att diskussionen dör är bra för hela Sverige, säger hon.

När det gäller de 73 punkterna i uppgörelsen menar hon att det låter bra, men att det är för tidigt att ge några recensioner. Hon vill först se hur allt ska ordnas och drivas igenom.

– Innehållet låter bra, till exempel är det på tiden att värnskatten tas bort och att det ska görs saker på bostadsmarknaden, säger Christina Cedergren.

Att Jonas Sjöstedt, V, hotar med en missförtroendeförklaring mot Löfven om han lägger förslag kring marknadshyror eller förändrad arbetsrätt, är inget som Christina Cedergren lägger så stor vikt vid.

– Det kan han säga. Om konkreta lagstiftningsförslag läggs fram för omröstning i riksdagen kommer de att passera. Vad skulle Vänsterpartiet kunna göra åt det?

Hon saknar dock nödvändiga förbättringar inom LSS och socialförsäkringen i uppgörelsen.

– Vi har sett en obehaglig utveckling, säger hon.

Sammantaget menar Christina Cedergren att uppgörelsen mellan partierna är bättre än inget alls i det här läget.

– Det var inte mitt förstaval, men nu blev det så här. Det här är i alla fall bättre än den regering vi har levt med i fyra år, säger hon.

Anton Svensson, som driver industriföretaget Ewes, fyller på.

– Min spontana reaktion är att vi kommer att ha en fortsatt svag regeringssituation med låg styrfart i AB Sverige. Och det i ett läge där vi hade behövt stadga och stabilitet, säger han.

Han är dock positiv till att en kompromiss till slut nåddes, vilket kan tyda på en viss flexibilitet framöver. Men lösningen skulle ha presenterats för länge sedan, menar han.

– Om vi hade varit där vi är nu några veckor efter valet, så hade vi företag vetat hur vi ska agera de kommande fyra åren. Nu vet vi egentligen ingenting, samtidigt som brexit och annat lurar runt hörnet, säger han.

När det gäller åtgärdslistan är Anton Svensson återhållsam.

– Listan är lång, men det beror på att det inte har levererats på flera år. Vi vet faktiskt inte vad som kommer att bli av den här gången heller. Flera saker kommer att läggas i utredningar, och det kan gå år innan det levereras, säger han och påpekar att det dessutom är oklart vem som egentligen är ägare av listan.

– Upplägget främjar inte direkt ett optimalt samarbete, säger han.

Dessutom saknar han exportsatsningar och hårdare formuleringar kring Arbetsförmedlingens och Arbetsmiljöverkets uppdrag.

– De har kommit undan för lätt, säger Anton Svensson.

Carin Stoeckmann, som är vd för Byggmästar’n i Skåne, tycker att förslaget om fri hyressättning vid nybyggnation är bra.

– Det är ett steg på vägen mot en friare hyressättning i hela beståndet. Parallellt med denna reform är det dock viktigt att säkerställa lämpliga stöd för enskilda individer och familjer som har behov av det. Många tycks tro att en friare hyressättning innebär höjda hyror, vilket det kommer att göra på vissa orter, men idag finns det orter där man faktiskt inte kan ta ut full hyra, och istället anpassar den efter marknaden, säger hon.

Maud Spencer är vd på företaget Svalson som bland annat tillverkar eldrivna skjutluckor. Hon anser att uppgörelsen med kravlistan från Centerpartiet och Liberalerna ser mycket bra ut, men har små förhoppningar om att den kommer att realiseras.

– Själva uppgörelsen med kravlistans punkter ser oerhört bra ut för oss företagare. Det jag framförallt tycker behövs är förändringar i LAS. Men dessvärre tycks kraven bara handla om önsketänkande, säger Maud Spencer.

Hon har stora tvivel kring att de krav som Centerpartiet och Liberalerna ställer kommer att få gehör med den föreslagna regeringskonstellationen.

– Listan innehåller mer högerpolitik än vad Alliansen lyckades driva igenom under sina åtta år i regeringsställning. Men de senaste beskeden som kom under onsdagen visar att den regering som nu eventuellt kommer att tillträda fortfarande kommer att vara beroende av Vänsterpartiet. Dessutom tyder mycket på att många av kraven kommer att fintas bort genom utdragna utredningar, säger Maud Spencer.

Hon är kritisk till hur Liberalerna och Centerpartiet har agerat.

– Jonas Sjöstedt säger klart och tydligt att han kommer att rikta misstroende mot Löfven om man gör förändringar i arbetsrätten. Och då känns det som om Liberalerna och Centerpartiet har gått i fällan, säger Maud Spencer.

Men om nu kravlistan skulle gå igenom i sin helhet, vad tycker du ser positivt ut?

– Arbetsrätten är en oerhört viktig fråga, särskilt för oss mindre företag. Om de lyckas driva igenom förändringar där blir jag väldigt nöjd. Min erfarenhet är att LAS drabbar de anställda minst lika hårt som oss företagare. Ofta är det mellan två arbetstagare konflikter uppstår. Ingen av dem vågar säga upp sig eftersom de då blir sist in på nästa arbetsplats. I stället låses de fast på en arbetsplats de vantrivs, säger Maud Spencer.

Marie Svensson, är vd för Tjeders Industri i Malmköping, som tillverkar larm och kommunikationslösningar för offentlig sektor och företag. För henne är den viktigaste punkten i uppgörelsen att den nya regeringen inte kommer att driva frågan om vinstbegränsningar i välfärden vidare.

– Debatten måste handla om kvalitet och inget annat och den ska säkras både hos offentliga och privata aktörer. Privata aktörer är viktiga för att vi ska klara den ökande efterfrågan och stärka tillgängligheten inom välfärden, säger hon.

Ett annat förslag som Marie Svensson är positiv till är att den extra beskattningen vid generationsväxling, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående, ska tas bort.

– Det är jätteviktigt eftersom vi vet att många företag har svårt med generationsväxlingar. Det finns en stor risk att företag läggs ned och att vi därmed tappar arbetstillfällen om detta inte underlättas.

En punkt som hon däremot vänder sig kraftigt mot är införandet av en familjevecka.

– Vem ska betala för det? Och hur ska företagen hantera det? Små och medelstora företag är sårbara och det är inte bara lönekostnaden som ska täckas av föräldraförsäkringen. Företagen måste även klara att hantera kompetens- och produktionsbortfall under tiden när föräldrarna är borta. Vem täcker upp för det? undrar Marie Svensson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.
NYHET Publicerad:

Pass på, tidig påsk

HÖGTID Påsken infaller ovanligt tidigt i år. Passa på och njut för det dröjer nämligen 220 år till nästa gång, år 2228.
NYHET Publicerad:

Sluta inte konsumera

DEBATT 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.