Arbetsgivartimmar hösten 2021

Arbetsgivartimmarna är tillbaka med samma upplägg som i våras – en timmes digital kunskap och inspiration för dig som arbetsgivare.

Höstens första arbetsgivartimme startar om

0d0h0m0s

Svenskt Näringslivs experter informerar och diskuterar aktuella arbetsgivarfrågor. 6–9 december sändes våra interaktiva arbetsgivartimmar, ta del av dessa och vårens sändningar nedan.

Regelförenkling och ny visselblåsarlag

Företagens upplevelse av regelbördan har ökat över tid, samtidigt som kostnaderna inom vissa områden har stigit – vad beror det på? Vilka åtgärder krävs och hur kan du som företagare tillsammans med din arbetsgivarorganisation bidra till att påverka beslutsfattare och myndighetspersoner är några av frågorna vi kommer att besvara. 

En ny visselblåsarlag kommer att träda i kraft den 17 december. Syftet är stärka skyddet för arbetstagare och andra grupper som har anledning att slå larm om oegentligheter och missförhållanden på sin arbetsplats. Vad behöver du som arbetsgivare känna till för att vara väl förberedd inför den nya visselblåsarlagen?

Medverkande

Andrea Femrell
Vd Näringslivets Regelnämnd (NNR) – det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor 
Anton Wemander-Grahm
Jurist, Teknikföretagen
Anna Grånäs Jakobsson
Vd, Rättviks Trappfabrik 
Elisabeth Tedestål
Ägare, Vellingeblomman

Se webbinar:

Återgång – är allt som vanligt nu eller?

Just nu är vår arbetsmiljö i förändring. Många funderar över och planerar för det ”nya normala”. Under denna arbetsgivartimme får du ta del av några områden som kan vara bra att ha kunskap om till exempel, riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen, vad man behöver tänka på i hybridkontoret och vem som har arbetsmiljöansvaret vid hemarbete. 

Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, och Lisa Markström, projektledare på Prevent, kommer dela med sig av såväl kunskaper, erfarenheter som handgripliga verktyg för att du som arbetsgivare lättare ska kunna navigera i det nya normala.

Medverkande

Anna Bergsten
Jurist Svenskt Näringsliv
Lisa Markström
Projektledare, Prevent

Se webbinar:

Så kan du jobba för lägre sjukfrånvaro

Sverige har under många år haft hög sjukfrånvaro i arbetslivet. Förutom att det krävs strukturella förändringar kan du som arbetsgivare jobba aktivt med frågan för att, på olika sätt, sänka sjukfrånvaro i ert företag. 

Under denna arbetsgivartimme diskuterar vi hur du som arbetsgivare kan jobba proaktivt för en låg sjukfrånvaro, vilka utmaningar det finns med dagens system, hur du ska hantera bristfälliga läkarintyg, hur du kan hantera psykisk ohälsa, vad det finns för kollektivavtalade försäkringar med flera frågor. På plats i studion för att prata om detta har vi Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck, Cecilia Udin från Försäkringskassan samt Anna Lyck från Avtalat.

Medverkande

Catharina Bäck 
Förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
Anna Lyck
Pensions‑ och försäkringsspecialist, Avtalat
Cecilia Udin
Samordnare, Försäkringskassan

Se webbinar:

Kan du skydda ditt företag och din personal från brott?

Brottsligheten är ett stående inslag i en företagarens vardag. I en rapport från Svenskt Näringsliv uppger sex av tio företag att de har utsatts för brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem. Kostnaderna för brott mot företag beräknas uppgå till hela 100 miljarder kronor per år.

Stämmer det att hot och våld mot företagare och deras personal ökar? Vilka brott utsätts företagare för? Och vad kan man göra för att förebygga brott? 

Det ska vi diskutera med Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel och Thomas Bergqvist polisinspektör i Södermanland om. Vi kommer också att prata med företagare som drabbats av brott och få höra vad de har gjort för att höja säkerheten efter det.

Medverkande

Per Geijer 
Säkerhetschef, Svensk Handel.
Thomas Bergqvist
Polisinspektör

Se webbinar

Kontakt

Karl Hulterström
Linda Bergström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist