BLOGGFokus på skatterna
Lynda Ondrasek Olofsson

Svenskt Näringsliv avstyrker kraftigt skärpta skattetillägg

Svenskt Näringsliv har idag lämnat ett remissvar på betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). I remissvaret avstyrks förslaget.

Som vi tidigare skrivit om på bloggen skulle förslaget för juridiska personer vid inkomstbeskattningen innebära att det effektiva skattetilläggsuttaget närmast fördubblas respektive tredubblas (vid förhöjd nivå) jämfört med dagens regler. För fysiska personer får förslaget varierande betydelse för det effektiva skattetilläggsuttaget beroende på marginalskattenivå, men överlag är förändringarna mindre än för juridiska personer. För indirekta skatter innebär förslagets förhöjda nivå en väsentlig skärpning av det effektiva skattetilläggsuttaget.

I remissvaret framhålls bl.a. att det inte är beräkningen av skattetillägg som vållar enskilda besvär utan skattetilläggssystemet i sig där skattskyldiga, även på grund av oavsiktliga misstag, kan drabbas av kraftiga sanktioner i form av höga skattetillägg. De föreslagna förändringarna skulle skada skattesystemets legitimitet och urholka Sveriges konkurrenskraft vilket ger sämre förutsättningar för företagande, investeringar och sysselsättning.

Svenskt Näringsliv är vidare kritisk till att utredningen, trots ett begränsat utredningsuppdrag, föreslagit genomgripande förändringar med kraftiga och omotiverade skärpningar som framförallt skulle drabba fysiska personer med låga inkomster och företag. Vidare har utredningen överhuvudtaget inte beaktat de svårigheter och utmaningar som företag dagligen har att hantera, både inom inkomstbeskattningens och inom den indirekta beskattningens område.

Skattetilläggssystemet är redan idag kritiserat utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Svenskt Näringsliv anser därför att det är nödvändigt med en översyn av hela systemet med skattetillägg som också innefattar förutsättningarna för att ta ut skattetillägg och befrielse­reglerna.

SKRIVET AVLynda Ondrasek Olofsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist