Tyskt motstånd mot digitalskatt?

Den 7-8 september träffas EU:s finansministrar för ett informellt möte i Wien. På agendan står bl a det hårt kritiserade förslaget från EU-kommissionen om att införa en särskild digitalskatt på försäljning. Förslaget innebär bl a avsteg från den etablerade skatteprincipen – att bolagsbeskattning ska ske där värdet skapas. Dessutom föreslås att skatten baseras på försäljning istället för på vinst, vilket missgynnar företag i uppbyggnadsskedet som kanske inte ens har någon vinst. De nordiska finansministrarna i EU har tidigare avvisat förslaget, se tidigare text om detta .  Nu kommer uppgifter om att även Tysklands socialdemokratiska finansminister Olaf Scholz är kritisk till förslaget. Både Der Spiegel och Die Welt refererar till ett dokument som kvällstidningen Bild tagit del av.

Der Spiegel spekulerar i att Scholz är orolig för att en digitalskatt som i huvudsak skulle drabba amerikanska företag skulle kunna eskalera handelskonflikten mellan EU och USA. Die Welt skriver att en digitalskatt i förlängningen skulle kunna skada tysk industri .

Tidigare har förslaget fått stöd av de största EU-länderna som är stora marknader för digitala affärer och därmed ser  en potentiell stor skattekälla. En ompositionering från tysk sida skulle kunna innebära att digitalskatteförslaget stoppas. Åtskillig kritik har tidigare förts fram mot förslaget från svensk sida, se bl.a. här och här.”

Det bör noteras att konsumtionsbeskattning av digitala tjänster redan idag sker i det land där konsumenten finns.

SKRIVET AVAnders Ydstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist