CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

NYHET Publicerad

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.

Adam Brånby 2

Adam Brånby i Bryssel.

För att öka medvetenheten om kopplingen handel och klimatåtgärder anordnade nyligen EU och Kanada konferensen CETA: Taking Action for Trade and Climate. Huvudfokus på konferensen var att undersöka hur man kan utnyttja CETA:s institutionella och rättsliga ramar för att främja ytterligare gemensamma åtgärder för att stödja genomförandet av Parisavtalet. Handelspolitiken kan stödja ländernas ansträngningar för att hantera klimatförändringen, precis som politiken för att hantera klimatförändringar kan påverka handeln mellan länder.

Under dagen sammanfördes företag, civilsamhälle och politiker från båda sidor av Atlanten. Adam Brånby från Gränsfors Bruk var på plats och presenterade sitt företag, vars produkter har ett 100 årsperspektiv med fokus på produktens hela livscykel. 

Företaget Gränsfors Bruk grundandes år 1902. De tillverkar handsmidda yxor som de säljer både här hemma via bland annat Naturkompaniet och järnhandlare, samt internationellt som till USA, Japan, Sydkorea och Kanada. De har 35-40 anställda och omsätter omkring 40 mkr. Företaget ägs av Adam Brånby och hans bror Daniel. Det ligger i orten Gränsfors i norra Hälsingland.

För omkring 100 år sedan var yxan en viktig del av samhället. Man byggde sitt hus, man högg sin ved. Men när motorsågen kom på 1950-talet så blev konkurrensen väldigt hård för yxan och många tillverkare gick i konkurs – vilket även Gränsfors Bruk var nära att göra. De som var kvar försökte konkurrera med pris och försökte producera så billiga yxor som möjligt.

På 1980-talet köpte Adam och Daniel Brånbys far företaget och beslöt sig för att gå tillbaka till rötterna och göra yxor som de gjordes förr. Hållbara, handsmidda och med hög kvalitet. De smids i en smedja, märks med smedens initialer, har bästa möjliga träskaft, läderskydd och det medföljer en liten bok om hur yxan bör användas och skötas om. De har 20 års garanti på produktionsfel och håller mycket, mycket länge.

Tidigt beslöt sig ägarna att också fokusera på den miljömässiga biten. Allt stål är återvunnet, oljeugnarna är utbytta till miljöbättre HF-ugnar och alla kringprocesser görs på ett hållbart sätt. Gränsfors bruk vann också Veckans Affärers E-price för något år sen.

CETA skapar en unik möjlighet att stärka kanadensiska och EU:s ekonomiska band och samtidigt fördjupa länkarna i handeln med klimatvänliga varor, teknologier och tjänster. På vilket sätt har CETA påverkat just dina affärer?

– Dels har tullarna minskat, vilket förstås är mycket bra. Det gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra. Vi har dyra produkter med hög kvalitet och det enda sättet att vara miljömässig är att tillverka produkter som håller länge. Vårt fokus är kvalitet och vi märker att allt fler kunder efterfrågar detta. Efter att CETA startat så har deras inköpare lyft blicken till nya marknader, såsom Sverige.  Nu får vi allt fler förfrågningar just från Kanada. Det ska bli spännande att utvärdera hur affärerna med kanadensiska kunder utvecklats om några år. En viktig aspekt förutom tullarna är att vi får samma standarder på varorna och minskat krångel.

Några positiva överraskningar respektive svårigheter du stötte på som du inte förväntat dig i detta?

– Det är förstås positivt att förfrågningarna att få bli kunder ökade i omfång. Sen så finns det inget negativt med frihandelsavtal, det gynnar alla parter – inte minst vi som driver SME-företag. Negativt: nej. Frihandel bra – speciellt för oss små.

Vilka tips har du till andra som vill dra nytta av olika FTA?

– Satsar på länder där det redan finns etablerade frihandelsavtal och börja undersöka de markander där avtal är på gång.

– Har vi inga handelshinder så kommer ju de företag som är bäst att gå bättre. Ingen illojal konkurrens någonstas, vilket alla tjänar på i det långa loppet. Bra för företag som tänker och agerar miljömässigt också.

Upplever du att ditt företag drabbas av de handelskonflikter som pågår globalt? I så fall, hur hanterar du/ni det osäkra läget? 

– Vi har inte märkt något än, men vi köper ju stål och plötsligt så händer något med priserna där. Tullarna till USA kan bli högre och krångligare, insatsvaror kan bli dyrare. Men det är inget vi går och oroar oss över i dagsläget.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.