NYHET1 mars 2023

Västra Götaland exporterar mest i Sverige

En av de största faktorerna som har bidragit till att bygga Sveriges välstånd är det fria utbytet av varor och tjänster med företag i andra länder. Västra Götaland har länge varit en internationell handelsplats och är än idag det län som exporterar varor till mest värde jämfört med övriga län.

Foto: Canva

Hur mycket exporterar företagen i Västra Götaland?

År 2021 exporterade företag i Västra Götaland varor till ett värde av 350 miljarder kronor, följt av Stockholms län med 302 miljarder kronor och Skåne län med 129 miljarder kronor. Även vid varuexport per capita är Västra Götaland i topp jämfört med resten av Sveriges län.

Varor utgör fortfarande den största exportandelen, men även tjänster utgör en viktig del av den västsvenska utrikeshandeln. År 2021 exporterade företag i Västra Götaland tjänster för 113 miljarder kronor till utlandet. Sammanslaget exporterade företag i Västra Götaland varor och tjänster för sammanlagt 463 miljarder kronor, vilket också tyder på att det är det mest exportberoende länet i Sverige.

Foto: Tillväxtverket

Vilka företag exporterar varor och tjänster?

I Sverige står de stora företagen för cirka 54 procent av varuexporten, varpå resten av all export genomförs av små och medelstora företag (SME). År 2020 stod SME-företag för ungefär 35 procent av all export från Västra Götaland.

Stora företag utgör därmed idag fortfarande den största andelen av varuexporten men SME-företagen fortsätter att öka sin exporthandel. Mellan åren 2000–2019 ökade de svenska småföretagens varuexport med 140 procent, de medelstora företagen med ungefär 65 procent och storföretagen med 20 procent.

Småföretagens varuexport skapar sysselsättning och nya jobb

Idag arbetar nästan 15 000 individer direkt med varuexport från småföretag i Västra Götaland, och ännu fler arbeten är indirekt involverade i processen. Inte minst genom underleverantörer och stödtjänster när till exempel efterfrågan på en vara ökar i utlandet. I längden behöver därför fler arbeten tillsättas för ökad produktion.

Utrikeshandel är därmed ingen exklusivitet för stora företag, de flesta företagen har potential att gynnas av utrikeshandel oavsett hur stort eller litet ett företag är.

Skriven av: Isak Flink

EUFrihandelLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist