NYHET25 september 2020

Jorden runt på 80 minuter – ett globalt webbinarium om pandemins inverkan på handeln

På Svenskt Näringslivs webbinarium den 24 september delade deltagare från sex kontinenter med sig sina erfarenheter av handel i en Coronadrabbade värld. 

Coronapandemin har haft förödande konsekvenser för företag runtom i världen. Förutom att hantera själva viruset har företagen också varit tvungna att hantera stängda gränser, exportrestriktioner och mycket annat. Vi har sett hur containrar som fastnat i Kina orsakat störningar i USA och hur stängda fabriker i en del av världen påverkar andra. Detta är en global kris, med globala återverkningar, och för att förstå de långsiktiga konsekvenserna behöver vi se bortom våra egna regioner.

På Svenskt Näringslivs webbinarium Around the World in 80 Minutes delade näringslivsrepresentanter från sex kontinenter med sig sina erfarenheter av handel i en Coronadrabbad värld. Frågor som lyftes rörde bland annat hur populära ord som reshoring, suveränitet och diversifiering kan forma framtiden för den globala handeln.

Webbinariet leddes av Soumaya Keynes, redaktör för handel och globalisering på tidskriften The Economist och deltog gjorde: Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, Bryan Clark, chef för handel och internationella frågor på Australian Chamber of Commerce and Industry, Cas Coovadia, VD på Business Unity South Africa, Constanza Negri Biasutti, chef för handelspolicy på National Confederation of Industry Brazil, Ichiro Hara, chef för japanska Keidanren, samt John G. Murphy, vice VD för internationell policy på United States Chamber of Commerce.

Krisen har gett luft åt handelskritiska röster runtom i Europa; röster som talar för minskad globalisering höga handelstullar och politisk inbladning i företagens värdekedjor. Men det har förstås också funnits röster för det motsatta, inte minst i Sverige. När pandemin bröt ut blev handels betydelse allt tydligare för fler.

-         Efter att den första chocken över pandemins effekter lagt sig, börjar vi nu se att handelsfrågorna hamnar högre på agendan. Förståelsen för hur viktigt det är med globala värdekedjor, fungerande frihandel och hur handeln bidrar till en hållbar tillväxt ökar. Krisen är global och då behövs också globala lösningar. Därför behöver vi också ett ökat fokus på en positiv handelsagenda, menade Anna Stellinger.

I det importberoende Australien har flyget och flygfrakterna, liksom i många andra länder, lidit hårt under krisen, medan sjötransporterna varit förhållandevis bekymmersfria. Från näringslivets håll ser man fram emot att landet och ekonomin ska öppnas upp mer.

-         Vi har sett ett skifte i affärs- och konsumentbeteende under pandemin. En del tidskrävande dokumentation har börjat digitaliseras, konsumtionen online har ökat mycket och en hel del avgifter har sänkts eller tagits bort. I allt elände kommer det faktiskt finnas en del förändringar vi vill ha kvar, och till och med utveckla, efter krisen, sade Bryan Clark.

Även i Sydafrika har affärsmodellerna förändrats på grund av Covid-19. De har sett en viss ökad produktivitet med de virtuella arbetsmetoderna vilket också lett till ett skifte i hur affärerna görs – en förändring som kommer att bestå, tror Cas Coovadia och ser fram emot de goda effekter som en ökad digitalisering kan bidra med till landets förhållandevis låga företagandegrad. Han tror vidare på en ökad grad av lokalproducerade varor, ett behov som uppmärksammats under pandemin.

-         April var allra värsta månaden, menade Constanza Negri Biasutti, men sedan har läget ljusnat något i Brasilien. Viktigast just nu är att landet håller sig långt borta från opportunism och istället lyssnar på näringslivet och dess behov. Det kommer behövas ny handelspolicy, men här måste företagen vara drivande. Framförallt ser han behovet av en ordentlig skattereform, för utan det blir det svårt att öka handeln.

Läget i USA kunde faktiskt varit värre och utsikterna såg sämre ut i början av året.

-         Vi ser att handel och produktion har återhämtat sig någorlunda väl och att försäljningen går över förväntan. Sämst ställt är det hos företag som inom service och besöksverksamhet. Fokus ligger nu på diversifiering och hållbara affärsmodeller. En framåtsyftande handelspolicy är viktigt – även för oss i USA, menade John G. Murphy

Vad är ni mest oroade över? Det undrade moderatorn, och fick förhållandevis samstämmiga svar, då flertalet underströk bristen på ett globalt och stabilt ledarskap i handelsfrågor. Anna Stellinger menade att EU borde kliva fram och ta ledartröjan i den globala handelspolitiken och fick visst medhåll från deltagarna från Sydafrika och Australien, som båda påtalade vikten av multilateralism och att Europa kan spela en avgörande roll. Japans och Brasiliens representanter ville dock hellre se ett kollektivt ledarskap, ”en grupp av ledare” som kunde hantera de låsningar som finns idag. Sammantaget var representanterna från de sex kontinenterna eniga i att frihandeln idag visserligen är utmanad, men att det samtidigt finns många röster som med värme talar för en öppen handel.  

Jorden runt på 80 minuter finns att se i efterhand här.

FrihandelInternationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist