Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2018

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.

Tove Jarl. ansvarig för opinionsanalys och undersökningar,

Trots nationalistiska strömningar, en migration som ger huvudbry, en ekonomi som skaver, populism, utbredd organiserad brottslighet och korruption står en sak klart: svenska företag är positiva till fortsatt EU-medlemskap.

En klar majoritet, 77 procent, av medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv anser att Sverige ska vara kvar i EU. 14 procent svarar nej, visar en ny undersökning.

Mest positiva är storföretag med fler än femtio anställda. Nio av tio svarar att de vill se ett fortsatt medlemskap. Bland medelstora företag är motsvarande siffra 79 procent, bland småföretagen, med färre än tio anställda, är 69 procent positiva till EU.

Ett svenskt uttåg ur unionen slår hårt mot näringslivet. Knappt vartannat medlemsföretag, 46 procent, bedömer att det får negativa konsekvenser. Tre av tio företag räknar inte med några förändringar alls, åtta procent svarar att det får positiva följder.

Mest skada får ett svenskt EU-utträde för storföretagen. 64 procent svarar att det slår hårt mot verksamheten. Även småföretag ser problem torna upp sig. Knappt fyra av tio företag svarar att det skulle ge huvudbry om Sverige går ur EU.

På branschnivå är tillverkningssektorn, jord- och skogsbruk, handel, finans- och försäkringsverksamhet hårt trängda av ett utträde, framgår av undersökningen, där 2 000 slumpmässigt utvalda medlemsföretag har deltagit.

Eu/Emu/Euro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist