Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 juni 2020

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Europaparlamentarikerna Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) och Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv diskuterade hinder för internationell handel.

”Det här är en ödesperiod för handeln och sammanhållningen i EU”

Så sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg på Svenskt Näringslivs webinarium med titeln ”Coronakrisen – hur motverkar vi hinder för handel inom och utanför EU” som ägde rum den 29 maj och som modererades av Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO. Eftersom ungefär 1,5 miljoner svenskar är beroende av utrikeshandel för sina jobb bör ökat fokus riktas just på handelsaspekten när vi talar om hur återhämtning från denna kris bör ske.

Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv, menar att det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång.

– Ryggmärgsreaktioner om att se om sitt eget hus har alltid funnits och nu har de växt och bidrar till att länder stänger in och stänger ner, vilket sluter oss i EU mot omvärlden. Inget land kan klara sig själv, ingen politiker kan styra våra värdekedjor och därför måste vi lita till företagens kompetens som har kunskaper om produktion och handel.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg arbetar för att Sverige och EU ska motverka protektionism inom såväl den inre marknaden som i EU:s handel med omvärlden. Det är en smärtsam period för EU och vi måste ta oss ur krisen på ett klokt sätt, konstaterade hon.

– Vi ska vara realistiska och se att det finns protektionistiska krafter inom EU, och vi måste göra allt för att motverka dem. Vi måste få ett samlat EU som kliver fram som den starka ekonomiska union som vi borde kunna vara. Det här är en ödesperiod för handeln och sammanhållningen i EU.

Det fanns enighet kring vikten av handel för att stävja pandemins effekter, även mellan de två deltagande Europaparlamentarikerna Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M). Båda tyckte sig känna av nya konfliktlinjer och ökade protektionistiska strömmar. Karlsbro menade samtidigt att EU behöver investeringar för att klara sig ur krisen och kritiserade regeringens hållning.

– Mycket händer och det händer snabbt. Vi är överens om att handeln ska vara öppen, men i ett läge där häften av världens arbetskraft riskerar stå utan försörjning så måste vår huvudfråga vara hur vi får igång handel – det vill säga Europas ekonomi. Jag har därför svårt att förstå regeringens politik om att hålla emot Merkels och Macrons förslag om återhämtningsfond i detta läge.

Hallberg replikerade med att det inte handlar om snålhet och brist på solidaritet.

– Sverige och några andra länder har hållit emot att titta på bidrag som den dominerande lösningen, vi ska delta i detta på ett solidariskt sätt men vi måste också vara solidariska mot våra skattebetalare och hitta en rimlig balans.

Jörgen Warborn ville rikta blicken mot vikten av goda konkurrensförutsättningar för företagen i EU, som just nu inte ser så bra ut. Han menade att konkurrenskraften inte var god före pandemin och fortfarande är undermålig.

– Vi i EU gör något fel och måste förändra grunden för vår konkurrenskraft. Kanske denna aspekt är en anledning till brexit som inte många vill tala om. Det finns en rädsla för att diskutera hur vi når en konkurrensneutralitet för företagen gällande regler, villkor, skatter och annat. Därför borde vi i Sverige diskutera med britterna hur vi tillsammans kan göra saker bättre, för genom att stärka konkurrenskraften och därmed företagen, stärker vi även tryggheten för arbetstagarna.

Även näringslivet har en läxa att göra, sade Anna Stellinger. Vi vill alla, både inom politik och näringsliv, ha mer frihandel och bättre handelsvillkor. Samtidigt har vi inom näringslivet varit alldeles för tysta i WTO-sammanhang.

– Frihandelsavtal är inte vilda västern, utan det är regelstyrt. I detta är WTO en viktig spelare som även gynnar små länder som Sverige och utvecklingsländer. Vi måste därför bidra till att WTO stärks och ta tillbaka den handlingskraft och energi som behövs. Detta är något vi i Svenskt Näringsliv kommer att jobba med mer framöver.

WTOFrihandelDen inre marknadenInternationell handel
Skriven avSusanne Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist