Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 november 2016

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Foto: Sophia Bengtsson

Peter Eriksson nämnde att Kommissionär Ansip bett Sverige ta på sig en ledarroll i de digitala frågorna, inte minst då Storbritanniens starka engagemang för dessa snart kommer att försvinna. Detta välkomnades och uppmuntrades av samtliga företagsrepresentanter på plats som också erbjöd näringslivets stöd för ett ökat svenskt engagemang i de viktiga digitala frågorna.

Ministern fick med sig ett tydligt budskap från näringslivet vad gäller principiellt viktiga aspekter för att skapa en datadriven europeisk ekonomi.

Den digitala infrastrukturen måste byggas ut för att hantera de nya tjänster som möjliggörs av 5G och Internet of Things. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att större delen av 700 MHz auktioneras ut så fort som möjligt.

Den digitala marknaden är gränslös och en verklig europeisk marknad behövs för storskalighet och tillväxtmöjligheter. Detta kräver harmonisering av regler på EU-nivå, inte minst på områden som konsumenträtt och momsreglering som i nuläget fragmenterar den inre marknaden och leder företag till att välja bort flera europeiska länders marknader.

Svenska och europeiska företag behöver sunda, globala konkurrensvillkor som ger företag chans att konkurrera med resten av världen. Det är den globala konkurrensen som driver digitaliseringen framåt. EUs konkurrenslagstiftning är ett viktigt verktyg som ska användas när så är tillämpligt för att se till att företag verkar på lika villkor.

Den svagt utvecklade digitala inre marknaden lider av särreglering och hög regelbörda. Generellt bör lagstiftning av den digitala inre marknaden ske endast när det finns ett tydligt marknadsmisslyckande. Dessa regler måste vara enkla att följa och teknikneutrala för att bana väg för nya lösningar. Det är exempelvis kontraproduktivt att ta fram en särskild lagstiftning för internetplattformar, eftersom dessa är uppbyggda på helt skilda sätt och med mycket olika syften. Det är också viktigt att EUs institutioner inte tar fram regler som överlappar varandra och leder till ackumulerad regelbörda. Då EU nyligen antog en ny dataskyddsförordning som ställer mycket stora krav på företagen, vore det olyckligt om ett kommande e-privacy direktiv ytterligare begränsar företagens affärsverksamhet.

Slutligen behöver företagen stärka möjligheterna till innovation genom tillgång till och användning av data, vilket är avgörande för framtagning av nya produkter och tjänster. Teknikutvecklingen går väldigt fort fram, och det är av största vikta att lagstiftare klarar att hålla isär persondata och maskindata. Näringslivet oroas över att flera EU-länder vill förhindra flöden av data mellan länderna genom särskilda krav på nationell datalagring. Företagens vanliga affärsverksamhet är helt beroende av att data, precis som varor och tjänster, kan röra sig obehindrat över EU-ländernas gränser. Av samma anledning är det avgörande att dataflöden inkluderas i de handelsavtal som EU förhandlar med andra delar av världen och möjliggör ökad handel mellan EU och andra länder.

Peter Eriksson är just nu i färd med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Sverige, som självklart i mångt och mycket kommer ha starka kopplingar till EU:s strategi för en digital inre marknad. Ovannämnda förslag illustrerar vikten av att även nationella politiker ser på digitalisering ur ett globalt perspektiv.

Sophia Bengtsson

Den inre marknadenDataskyddDigital infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist