E-handlare rasar mot nya EU-regler

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.

Jörgen Bödmar

Idag kan e-handlare begränsa sin försäljningsmarknad inom EU genom en så kallad geoblockering. Den innebär att den geografiska platsen bestämmer vilken version av sajten konsumenten ser, så kallad re-routing, och därmed vilket utbud av varor som visas.

Sitter kunden exempelvis i Frankrike, så visas den franska sajten med priser, utbud samt betalnings- och leveransvillkor anpassade för Frankrike. Om företaget inte säljer till Frankrike kan företaget välja att helt blockera sajten för kunden. På så sätt kan företagen själva skapa relevanta erbjudanden för kunderna på olika marknader och anpassa sin idé för den befintliga marknaden.

Nu vill EU-kommissionen förbjuda geoblockering och re-routing, och därmed göra intrång i näringsfriheten genom att begränsa avtalsfriheten. De underliggande orsakerna till kommissionens förslag är att ingen EU- medborgare ska bli diskriminerad på basis av sin nationalitet eller geografisk placering när man handlar på nätet.

Jörgen Bödmar påpekar att sådan diskriminering inte är bra, och bör motverkas. Han förstår att det är lockande, ur konsumentens perspektiv, att kunder ska få handla varor från alla sajter inom EU. Men det är viktigt att vikta det mot att näringsfriheten inskränks och att e-handlare tvingas på en marknad, istället för att få välja själva, säger han.

– Jag förstår syftet med förbudet, men man angriper det från fel håll. Avtalsfriheten måste innebära att jag som e-handlare själv ska få bestämma var jag vill sälja mina varor. Förslaget i sin nuvarande form är så komplicerat att varken företagare eller konsument vinner på det.

När företagen inte längre får välja på vilken marknad de säljer sina produkter, så medför det stora problem för e-handlarna, säger Jörgen Bödmar, vd och grundare av e-handeln Design Online.

– En anledning till att småföretagare kanske bara har sålt till några få länder hittills är att de inte mäktar med att sätta sig in i alla länders lagstiftning och villkor och att fixa logistikkedjan i flera länder. Kraven riskerar istället hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag då det helt enkelt blir för höga inträdeskrav.

I kommissionens förslag står det att företagen måste sälja till den som vill köpa, men inte att varan måste levereras. Om inte e-handlaren erbjuder leverans till kundens land, så får kunden därför själv ordna med hämtning av varan.

– Då måste e-handlaren paketera varan så att den klarar av leveransen i en lång logistikkedja som e-handlaren inte kan kontrollera. Långa transportvägar utom handlarens kontroll riskerar skadade varor och därmed också att e-handlarens rykte sätts ur spel, för att inte tala om de ökade kostnaderna. Det är inte heller klart i förslaget vilket lands lagrum som gäller vilket leder till ännu större förvirring. Det säger sig självt att det innebär stora risker för oss e-handlare om detta blir verklighet.

Utöver problematiken med logistiken, så tillkommer mer regelkrångel gällande betalningsmetoder. I Sverige är det vanligt med direktbanköverföringar, en metod som kräver avtal med bankerna.

Jörgen Bödmars företag Design Online har avtal med Sveriges största banker, och erbjuder det som betalningsmetod till svenska kunder. Som han tolkar förslaget nu kommer Design Online att behöva teckna avtal med de stora bankerna i alla EU-länder för att få fortsätta erbjuda de svenska kunderna direktbanköverföring. Det ska vara lika förutsättningar för alla enligt förslaget.

– Att öppna konto i alla de stora bankerna inom EU kommer att innebära en oöverstiglig kostnad som inte är rimlig. Det blir absurda effekter bara för att erbjuda sina kunder samma typ av betalningssätt oavsett var kunden bor i EU. 

Utöver att ha bankavtal i alla EU-länder, så måste man även ha avtal för att slänga förpacknings-material i alla medlemsländer. Det innebär att om man tolkar förslaget strikt ska alla e-handelsföretag teckna 28 avtal för respektive EU-land i förebyggande syfte om någon kanske handlar av dig från annat land. 

Bördan av regelkrånglet riskerar att stoppa utvecklingen av gränsöverskridande e-handel i EU, menar Jörgen Bödmar.

– Vi har hållit på med e-handel sedan 2003 och är ganska varma i kläderna, men vi upplever det ändå som både krångligt och kostnadshöjande med alla dessa nya regelverk.

Han menar att EU-kommissionens förbud är som upplagt för att e-handlare kommer att göra fel. Inte av vilja, utan för att det är omöjligt att sätta sig in i alla lagar som gäller. Energin läggs på fel saker, menar han.

– Jag tror inte att politikerna förstår vår verklighet fullt ut. Man gör saker rätt, men man gör inte rätt saker. Det är av välvilja, men det kommer bara hålla tillbaka expansionen av e-handeln över gränserna i den inre marknaden. Sverige är ett exportberoende land, vi älskar export.

– Men detta förslag kommer att kosta mer än det smakar, så jag hoppas verkligen att man skiftar fokus och gör det enklare att gå ut i Europa istället för tvärtom, det tjänar vi alla på, säger Jörgen Bödmar.

Varför säljs inte alla varor och tjänster överallt inom EU?

Olika regelkrav

 • Konsumenträttsliga krav, till exempel språk och märkning
 • 600 momssatser
 • Återvinning och producentansvar
 • Produktsäkerhetskrav och regler för kemikalier
 • 22 beräkningssystem för privat kopieringsavgift

Olika marknadsvillkor och efterfrågan

 • Lönekostnader
 • Fraktkostnader
 • Konsumenternas köpkraft
 • Konsumenternas efterfrågan
 • Säsongsvariationer och högtider
 • Betallösningar

Tekniska krav

 • Nationella standarder för till exempel elprodukter
 • Olika underhålls- och reparationskrav
 • Olika sändningsteknologier

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.