E-handlare rasar mot nya EU-regler

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.

Jörgen Bödmar

Idag kan e-handlare begränsa sin försäljningsmarknad inom EU genom en så kallad geoblockering. Den innebär att den geografiska platsen bestämmer vilken version av sajten konsumenten ser, så kallad re-routing, och därmed vilket utbud av varor som visas.

Sitter kunden exempelvis i Frankrike, så visas den franska sajten med priser, utbud samt betalnings- och leveransvillkor anpassade för Frankrike. Om företaget inte säljer till Frankrike kan företaget välja att helt blockera sajten för kunden. På så sätt kan företagen själva skapa relevanta erbjudanden för kunderna på olika marknader och anpassa sin idé för den befintliga marknaden.

Nu vill EU-kommissionen förbjuda geoblockering och re-routing, och därmed göra intrång i näringsfriheten genom att begränsa avtalsfriheten. De underliggande orsakerna till kommissionens förslag är att ingen EU- medborgare ska bli diskriminerad på basis av sin nationalitet eller geografisk placering när man handlar på nätet.

Jörgen Bödmar påpekar att sådan diskriminering inte är bra, och bör motverkas. Han förstår att det är lockande, ur konsumentens perspektiv, att kunder ska få handla varor från alla sajter inom EU. Men det är viktigt att vikta det mot att näringsfriheten inskränks och att e-handlare tvingas på en marknad, istället för att få välja själva, säger han.

– Jag förstår syftet med förbudet, men man angriper det från fel håll. Avtalsfriheten måste innebära att jag som e-handlare själv ska få bestämma var jag vill sälja mina varor. Förslaget i sin nuvarande form är så komplicerat att varken företagare eller konsument vinner på det.

När företagen inte längre får välja på vilken marknad de säljer sina produkter, så medför det stora problem för e-handlarna, säger Jörgen Bödmar, vd och grundare av e-handeln Design Online.

– En anledning till att småföretagare kanske bara har sålt till några få länder hittills är att de inte mäktar med att sätta sig in i alla länders lagstiftning och villkor och att fixa logistikkedjan i flera länder. Kraven riskerar istället hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag då det helt enkelt blir för höga inträdeskrav.

I kommissionens förslag står det att företagen måste sälja till den som vill köpa, men inte att varan måste levereras. Om inte e-handlaren erbjuder leverans till kundens land, så får kunden därför själv ordna med hämtning av varan.

– Då måste e-handlaren paketera varan så att den klarar av leveransen i en lång logistikkedja som e-handlaren inte kan kontrollera. Långa transportvägar utom handlarens kontroll riskerar skadade varor och därmed också att e-handlarens rykte sätts ur spel, för att inte tala om de ökade kostnaderna. Det är inte heller klart i förslaget vilket lands lagrum som gäller vilket leder till ännu större förvirring. Det säger sig självt att det innebär stora risker för oss e-handlare om detta blir verklighet.

Utöver problematiken med logistiken, så tillkommer mer regelkrångel gällande betalningsmetoder. I Sverige är det vanligt med direktbanköverföringar, en metod som kräver avtal med bankerna.

Jörgen Bödmars företag Design Online har avtal med Sveriges största banker, och erbjuder det som betalningsmetod till svenska kunder. Som han tolkar förslaget nu kommer Design Online att behöva teckna avtal med de stora bankerna i alla EU-länder för att få fortsätta erbjuda de svenska kunderna direktbanköverföring. Det ska vara lika förutsättningar för alla enligt förslaget.

– Att öppna konto i alla de stora bankerna inom EU kommer att innebära en oöverstiglig kostnad som inte är rimlig. Det blir absurda effekter bara för att erbjuda sina kunder samma typ av betalningssätt oavsett var kunden bor i EU. 

Utöver att ha bankavtal i alla EU-länder, så måste man även ha avtal för att slänga förpacknings-material i alla medlemsländer. Det innebär att om man tolkar förslaget strikt ska alla e-handelsföretag teckna 28 avtal för respektive EU-land i förebyggande syfte om någon kanske handlar av dig från annat land. 

Bördan av regelkrånglet riskerar att stoppa utvecklingen av gränsöverskridande e-handel i EU, menar Jörgen Bödmar.

– Vi har hållit på med e-handel sedan 2003 och är ganska varma i kläderna, men vi upplever det ändå som både krångligt och kostnadshöjande med alla dessa nya regelverk.

Han menar att EU-kommissionens förbud är som upplagt för att e-handlare kommer att göra fel. Inte av vilja, utan för att det är omöjligt att sätta sig in i alla lagar som gäller. Energin läggs på fel saker, menar han.

– Jag tror inte att politikerna förstår vår verklighet fullt ut. Man gör saker rätt, men man gör inte rätt saker. Det är av välvilja, men det kommer bara hålla tillbaka expansionen av e-handeln över gränserna i den inre marknaden. Sverige är ett exportberoende land, vi älskar export.

– Men detta förslag kommer att kosta mer än det smakar, så jag hoppas verkligen att man skiftar fokus och gör det enklare att gå ut i Europa istället för tvärtom, det tjänar vi alla på, säger Jörgen Bödmar.

Varför säljs inte alla varor och tjänster överallt inom EU?

Olika regelkrav

 • Konsumenträttsliga krav, till exempel språk och märkning
 • 600 momssatser
 • Återvinning och producentansvar
 • Produktsäkerhetskrav och regler för kemikalier
 • 22 beräkningssystem för privat kopieringsavgift

Olika marknadsvillkor och efterfrågan

 • Lönekostnader
 • Fraktkostnader
 • Konsumenternas köpkraft
 • Konsumenternas efterfrågan
 • Säsongsvariationer och högtider
 • Betallösningar

Tekniska krav

 • Nationella standarder för till exempel elprodukter
 • Olika underhålls- och reparationskrav
 • Olika sändningsteknologier

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.