E-handlare rasar mot nya EU-regler

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.

Jörgen Bödmar

Idag kan e-handlare begränsa sin försäljningsmarknad inom EU genom en så kallad geoblockering. Den innebär att den geografiska platsen bestämmer vilken version av sajten konsumenten ser, så kallad re-routing, och därmed vilket utbud av varor som visas.

Sitter kunden exempelvis i Frankrike, så visas den franska sajten med priser, utbud samt betalnings- och leveransvillkor anpassade för Frankrike. Om företaget inte säljer till Frankrike kan företaget välja att helt blockera sajten för kunden. På så sätt kan företagen själva skapa relevanta erbjudanden för kunderna på olika marknader och anpassa sin idé för den befintliga marknaden.

Nu vill EU-kommissionen förbjuda geoblockering och re-routing, och därmed göra intrång i näringsfriheten genom att begränsa avtalsfriheten. De underliggande orsakerna till kommissionens förslag är att ingen EU- medborgare ska bli diskriminerad på basis av sin nationalitet eller geografisk placering när man handlar på nätet.

Jörgen Bödmar påpekar att sådan diskriminering inte är bra, och bör motverkas. Han förstår att det är lockande, ur konsumentens perspektiv, att kunder ska få handla varor från alla sajter inom EU. Men det är viktigt att vikta det mot att näringsfriheten inskränks och att e-handlare tvingas på en marknad, istället för att få välja själva, säger han.

– Jag förstår syftet med förbudet, men man angriper det från fel håll. Avtalsfriheten måste innebära att jag som e-handlare själv ska få bestämma var jag vill sälja mina varor. Förslaget i sin nuvarande form är så komplicerat att varken företagare eller konsument vinner på det.

När företagen inte längre får välja på vilken marknad de säljer sina produkter, så medför det stora problem för e-handlarna, säger Jörgen Bödmar, vd och grundare av e-handeln Design Online.

– En anledning till att småföretagare kanske bara har sålt till några få länder hittills är att de inte mäktar med att sätta sig in i alla länders lagstiftning och villkor och att fixa logistikkedjan i flera länder. Kraven riskerar istället hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag då det helt enkelt blir för höga inträdeskrav.

I kommissionens förslag står det att företagen måste sälja till den som vill köpa, men inte att varan måste levereras. Om inte e-handlaren erbjuder leverans till kundens land, så får kunden därför själv ordna med hämtning av varan.

– Då måste e-handlaren paketera varan så att den klarar av leveransen i en lång logistikkedja som e-handlaren inte kan kontrollera. Långa transportvägar utom handlarens kontroll riskerar skadade varor och därmed också att e-handlarens rykte sätts ur spel, för att inte tala om de ökade kostnaderna. Det är inte heller klart i förslaget vilket lands lagrum som gäller vilket leder till ännu större förvirring. Det säger sig självt att det innebär stora risker för oss e-handlare om detta blir verklighet.

Utöver problematiken med logistiken, så tillkommer mer regelkrångel gällande betalningsmetoder. I Sverige är det vanligt med direktbanköverföringar, en metod som kräver avtal med bankerna.

Jörgen Bödmars företag Design Online har avtal med Sveriges största banker, och erbjuder det som betalningsmetod till svenska kunder. Som han tolkar förslaget nu kommer Design Online att behöva teckna avtal med de stora bankerna i alla EU-länder för att få fortsätta erbjuda de svenska kunderna direktbanköverföring. Det ska vara lika förutsättningar för alla enligt förslaget.

– Att öppna konto i alla de stora bankerna inom EU kommer att innebära en oöverstiglig kostnad som inte är rimlig. Det blir absurda effekter bara för att erbjuda sina kunder samma typ av betalningssätt oavsett var kunden bor i EU. 

Utöver att ha bankavtal i alla EU-länder, så måste man även ha avtal för att slänga förpacknings-material i alla medlemsländer. Det innebär att om man tolkar förslaget strikt ska alla e-handelsföretag teckna 28 avtal för respektive EU-land i förebyggande syfte om någon kanske handlar av dig från annat land. 

Bördan av regelkrånglet riskerar att stoppa utvecklingen av gränsöverskridande e-handel i EU, menar Jörgen Bödmar.

– Vi har hållit på med e-handel sedan 2003 och är ganska varma i kläderna, men vi upplever det ändå som både krångligt och kostnadshöjande med alla dessa nya regelverk.

Han menar att EU-kommissionens förbud är som upplagt för att e-handlare kommer att göra fel. Inte av vilja, utan för att det är omöjligt att sätta sig in i alla lagar som gäller. Energin läggs på fel saker, menar han.

– Jag tror inte att politikerna förstår vår verklighet fullt ut. Man gör saker rätt, men man gör inte rätt saker. Det är av välvilja, men det kommer bara hålla tillbaka expansionen av e-handeln över gränserna i den inre marknaden. Sverige är ett exportberoende land, vi älskar export.

– Men detta förslag kommer att kosta mer än det smakar, så jag hoppas verkligen att man skiftar fokus och gör det enklare att gå ut i Europa istället för tvärtom, det tjänar vi alla på, säger Jörgen Bödmar.

Varför säljs inte alla varor och tjänster överallt inom EU?

Olika regelkrav

 • Konsumenträttsliga krav, till exempel språk och märkning
 • 600 momssatser
 • Återvinning och producentansvar
 • Produktsäkerhetskrav och regler för kemikalier
 • 22 beräkningssystem för privat kopieringsavgift

Olika marknadsvillkor och efterfrågan

 • Lönekostnader
 • Fraktkostnader
 • Konsumenternas köpkraft
 • Konsumenternas efterfrågan
 • Säsongsvariationer och högtider
 • Betallösningar

Tekniska krav

 • Nationella standarder för till exempel elprodukter
 • Olika underhålls- och reparationskrav
 • Olika sändningsteknologier

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.