Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 februari 2021

Välkommen till EU-kontoret, Charlotte Andersdotter!

Charlotte Andersdotter är civilekonom från Umeå och har ägnat större delen av sin karriär åt forskning, innovation och industriell utveckling på olika positioner. Den 1 februari hade vi nöjet att hälsa henne välkommen som ny chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor.

EU står vid ett vägskäl, när det gäller synen på konkurrenskraft. Globala lösningar, en effektiv inre marknad och ett väloljat WTO är viktiga faktorer. Det menar Charlotte Andersdotter, ny chef för Brysselkontoret. 
Foto: Privat

Välkommen Charlotte! Sedan 2014 har du varit chef för Teknikföretagens och RISE:s Brysselkontor och före dess arbetade du sex år som nationell expert vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Nu är vi förstås nyfikna både på dig och dina tankar om nya jobbet. Vad fick dig att tacka ja till att bli Svenskt Näringslivs chef för EU-kontoret?

– Jag har jobbat länge med företagsutveckling, industri och inte minst forskning och utveckling med ett industriperspektiv, så det här ska bli en spännande och alldeles säkert mycket givande utmaning att få jobba med detta – och annat – för hela det svenska näringslivet. Jag brinner för företagsutveckling, i den mening att utan starka och framgångsrika företag så kan vi inte heller nå fram till den ekonomiska och miljömässiga hållbarhet vi alla önskar oss.

Charlotte Andersdotter menar att konkurrenskraft och det driv som riktiga entreprenörer har är det som gör att utvecklingen inte stagnerar. Därför behöver näringslivet bästa möjliga förutsättningar i villkor och i stöd som exempelvis forskning med hög kvalitet. Forskning och innovation i kombination med industripolitik tillhör hennes absoluta favoritområden inom EU-politiken.

– Vi står just nu vid en skiljeväg inom EU, speciellt gällande hur vi ser på konkurrenskraft. Är det marknaden tillsammans med viss offentlig inblandning som ska driva utvecklingen eller söker vi mer av statlig intervention? Vi i Sverige har ju, oavsett färg på regeringen, en syn och tradition av att vilja låta marknadsmekanismerna leda, men de som förespråkar det andra alternativet vinner allt mer mark. Vi måste därför vara vaksamma över diskussionerna på EU-nivå om företeelser såsom European Champions, teknologisk suveränitet och strategisk autonomi och hålla fast vid att det är gott ledarskap, globala lösningar och en stärkt inre marknad tillsammans med ett fungerande WTO som är nyckeln.

Ett bra exempel som stödjer denna argumentation menar hon är det aktuella covidvaccinet, som aldrig hade kunnat producerats så snabbt om det inte funnits global samverkan.

– Vi hade istället suttit med Svarte Petter om vi inom EU hade krävt fullständig strategisk autonomi. På EU-nivå fortsätter turerna kring distribuering och att accelerera takten för effektiv och säker vaccinering i medlemsstaterna är ett oerhört prioriterat område för Europas medborgare och företag.

En mängd frågor finns högt på EU:s att göra-lista och det råder ingen tvekan om att 2021 blir ett spännande år, menar Charlotte Andersdotter. Diskussionen om EU-kommissionens kommande uppdatering av industristrategin pågår för fullt liksom upptakten till att presentera en ny handelsstrategi.

– Kampen om minimilönedirektivet och att försvara vår svenska modell är inte över. En mängd lagstiftning inom ramen för European Green Deal liksom det digitala området ska också förhandlas under kommande år. Efterdyningarna och effekterna av Brexit ska hanteras. Och ovanpå allt detta utkämpar vi fortsatt en global pandemi. 

Svenskt Näringslivs roll som bidragande med konstruktiva förslag, nya lösningar och som blåslampa är något som Charlotte Andersdotter finner mycket viktigt och positivt – och då handlar det både om förslag till politiken och inom partnerskap med andra organisationer. 

– De nordiska länderna behöver sy ihop sitt samarbete mer och därför ser jag fram emot att jobba vidare med detta även på vår nivå med våra systerorganisationer i Norden och andra länder. Vi har ett behov av att mobilisera krafter för att visa på vilket EU vi vill ha och som vi tror på för framtiden.

Det senaste året har ju, vilket vi alla är mycket medvetna om, inte liknat något annat. Detta innebär att det knappast är något business as usual som Charlotte stiger in i på sin första arbetsdag som chef på EU-kontoret.

– Det är som det är och man får göra det bästa av situationen och anamma nya metoder. Ingen vet hur länge detta kommer att pågå, men vi vet att följderna blir långvariga. Mängder med företag slås ut; en del av dem hade absolut klarat sig fint om det inte vore för pandemin, andra kanske inte hade gjort det. Inte minst är det problematiskt för företag inom branscher utan större buffertar, som besöksnäringen och tjänstesektorn, även om pandemieffekterna förstås drabbar de allra flesta mer eller mindre.

Samtidigt visar pandemin att betydelsen av ett stabilt EU-samarbete har förmodligen aldrig varit större, understryker hon. Ett samlat näringsliv behöver långsiktigt och proaktivt driva på för att stärka europeisk konkurrenskraft, bland annat genom att förbättra och utveckla EU:s inre marknad och skapa bättre förutsättningar för global handel.

I EU-sammanhang talas det mycket om det gigantiska återhämtningspaketet Next Generation. Hur ska det göra störst nytta? Hur undviker man korruption? Ska man tillåta den obalans som blir ett faktum när länder med misskött ekonomi får stöd där andra, likt Sverige, blir utan? Det är svåra frågor som EU och dess medlemsländer har att hantera.

– Detta kommer att bli en dominerade fråga under det här året, då det är en stor utmaning – även kommunikativt – för EU. Beslutsfattarna vill gärna visa handlingskraft, men missriktade åtgärder kan skapa problem på den inre marknaden som gör att tillväxtmöjligheterna för företagen skadas. Svenskt Näringsliv fortsätter att driva på för att pengarna används till investeringar som stärker Europas konkurrenskraft, skapar hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. För det allra bästa vi kan göra långsiktigt är att sträva efter hållbara företag som kan klara kriser även framgent och därför rigga förutsättningarna.

Text. Susanne Ydstedt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist