Företagshemligheter

Företagshemligheter utgörs av information som hålls hemlig av affärsmässiga skäl. Det kan vara allt från information om vad som görs på ett företags forskningsavdelning till säljstrategier.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

NYHET — 29 maj 2024

Brev från näringslivet: Lag kan tvinga svenska företag att avslöja företagshemligheter

Just nu pågår slutförhandlingar på EU-nivå om ett lagförslag om tvångslicenser av patent. Christina Wainikka, expert på immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, menar att lagförslaget är skadligt.
NYHET — 29 februari 2024

Skärpt lagstiftning krävs för att skydda företagshemligheter

Samtidigt som hoten mot Sverige ökar saknas tillräcklig lagstiftning för att skydda företagens innovationer, varnar immaterialrättsexperten Christina Wainikka. ”Man kan alltså röja information idag, men ändå komma undan”, säger hon.
REMISSVAR — 20 december 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap

REMISSVAR — 6 november 2023

Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

RAPPORT — 19 september 2023

Effekter av ökad användning av immaterialrättsliga skydd

REMISSVAR — 27 juni 2023

Remiss EU-kommissionens patentpaket Ju2023/01196

NYHET — 20 april 2023

EU:s nya datalag saknar samtyckeskrav

Det ligger goda intentioner bakom EU:s nya datalag, men det finns fortfarande allvarliga brister att hantera. Det skriver Carola Ekblad, expert på digital policy, och Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
RAPPORT — 17 februari 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

NYHET — 2 oktober 2020

Experten: Företagshemligheter skyddas inte tillräckligt

För svenska företag räcker det inte att förlita sig på lagen för att skydda företagshemligheter, varnar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. ”Lagstiftningen mer eller mindre kräver egna åtgärder”, säger hon.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist