”Vi har obalanserade konfliktregler”

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, Darko Davidovic, förbundsjurist IF Metall och Martin Linder från Unionen.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, Darko Davidovic, förbundsjurist IF Metall och Martin Linder från Unionen, under ett seminarium i Almedalen.

– Dagens konfliktregler är väldigt tillåtande och i princip obegränsade, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv i Almedalen.

I debatten hörs röster som hävdar att det är relativt få konflikter på svensk arbetsmarknad, baserat på att det är förhållandevis få strejker. Men är det verkligen antalet strejker som är relevant eller är det bara hotet om strejk, alltså varsel, som är avgörande?

Marcus Dahlsten är biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen. Han menade att konfliktregelverket har en mycket stor betydelse för hur förhandlingarna kring kollektivavtal drivs.

– Det är ett oerhört kraftfullt vapen som facket har, sa han och menade att nivån på märket är en direkt avspegling av konfliktreglerna.

Grunden till den svenska modellen

IF:s Metalls förbundsjurist Darko Davidovic ansåg att konfliktreglerna är grunden till den svenska modellen och att de skapar ett löneutrymme i avtalsförhandlingarna. Men han sa också att det är det sista de tar till när alla andra möjligheter är uttömda.

På senare tid har det förekommit många diskussioner kring konflikten i Göteborgs hamn och om Hamnarbetarförbundets agerande mot arbetsgivaren APMT är proportionerligt.

Darko Davidovic menade dock att hamnkonflikten inte ger någon anledning till att förändra reglerna.

– Reglerna funkar. Det är tillämpningen det är fel på, sa han på Svenskt Näringslivs seminarium.

– Det är viktigt att vi som fack agerar ansvarsfullt och det tycker jag att vi gör, instämde Martin Linder från Unionen. Han menar att när de varslar är de noga med att inte lägga varsel som skulle kunna vara samhällsfarliga.

Men Anna-Karin Hatt, vd för Almega, höll inte med och menade att varsel kan vara samhällsfarliga utan att drabba till exempel sjukvården direkt. Hon exemplifierade med varslet inom telekom våren 2016.

– Trygghetslarmen undantogs i varslet, men tekniken fungerar inte så, sa hon och förklarade att trots att larmen undantogs skulle de av tekniska skäl drabbas av en strejk.

– Det finns inte någon fungerande ordning för att pröva samhällsfarliga konsekvenser, fortsatte Anna-Karin Hatt.

Varsel ger stora konsekvenser

När företag drabbas av varsel innebär det ekonomiska konsekvenser för företaget. Det kan handla om uteblivna order, kostnader för att ställa om verksamheten för att anpassa den till en eventuell strejk och liknande. Konsekvensen är att även om fack och arbetsgivare kommer överens innan strejk bryter ut kan kostnaderna för de varslade företagen ha blivit enorma.

Många av de senaste årens varsel har drabbat Almegas olika medlemsförbund. Och Anna-Karin Hatt anser att fackförbunden många gånger tar till konflikträtten långt innan alla andra möjligheter är uttömda. Hon menade att det gör avtalen för dyra.

– Vi har obalanserade konfliktregler, sa hon.

Peter Jeppsson drog slutsatsen att de tillåtande konfliktreglerna ger facket oproportionerliga möjligheter.

– Det behövs justeringar i regelverket, avslutade Peter Jeppsson. Olika fack hanterar reglerna olika. Arbetsgivarna måste kunna köpa fredsplikt med kollektivavtal och sympatiåtgärderna måste begränsas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.