"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

NYHET Publicerad

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.

hotad myndighet

Asylförfarandet måste snabbas upp och rättssäkerheten förbättras, anser tyska arbetsgivarorganisationen BDA.

Foto: Marcus Ericsson/TT

De senaste tre åren har 1,4 miljoner flyktingar kommit till Tyskland, konstaterar BDA som är den tyska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv. Av dem var 70 procent i yrkesverksam ålder. Av de nära 470 000 som registrerats första halvåret i år var över 35 procent under 18 år.

Nu krävs att asylförfarandet snabbas upp och att rättssäkerheten förbättras, anser BDA, som också understryker hur viktigt det är för invandrare att kunna tyska. Det behövs både för deras integration i samhället och för att få arbete.

Men det är bara erkända flyktingar och asylberättigade som har direkta krav på sig att följa tyskundervisning. Den skyldigheten måste utökas till alla som har goda chanser att få stanna i landet. Det måste också finnas tillräckligt med kurser och flyktingarna måste snabbt få hjälp att anmäla sig till kurser som de behöver. Att de ska klara allt det själva utan hjälp är verklighetsfrämmande, konstaterar BDA.

Var fjärde flykting i Tyskland har högst fyra års skolutbildning. Åtgärder för utbildning och arbetspraktik är därför nödvändiga och måste byggas ut. Statistiken talar sitt tydliga språk. Av tio invandrare med dåliga kunskaper i tyska finns var fjärde i lågavlönade jobb. Av dem som talar bra tyska är andelen bara 14 procent, och de gör också mera sällan jobb som understiger deras egna kvalifikationer.

BDA framhåller att invandrare bör få praktik och arbete i ett år utan att reglerna om minimilön tillämpas på dem. Det skulle göra det lättare att få arbete, särskilt för dem som inte avslutat en utbildning eller de som inte genast kan få jobb. Undantaget från minimilön bör också gälla vissa andra invandrare, påpekar BDA.

Den för flyktingar ofta svåra vägen till en utbildning förenad med yrkespraktik bör underlättas på flera sätt. Reglerna på området är ofta oklara och kan göra utbildningsberedda företag osäkra, konstaterar BDA.

I augusti i år kom ett beslut som ska göra det möjligt för flyktingar i Tyskland att snabbare komma i jobb. Asylsökande och de som fått avslag på sin asylansökan men inte kunnat utvisas kan redan efter tre månader fritt söka arbete i större delen av landet. Möjligheten gäller i 133 av de 156 arbetsförmedlingsdistrikten i Tyskland under tre år.

Hittills är jobb i bemanningsföretag bara i undantag möjligt för asylsökande innan en väntetid på 15 månader gått ut. Men sådana arbeten är en viktig brygga till sysselsättning för personer med lägre kvalifikationer eller arbetserfarenhet i Tyskland, konstaterar BDA. Trots de hinder som ännu finns kvar är det nära en femtedel av alla anställningar av flyktingar som sker i bemanningsbranschen. Därefter kommer arbete inom restaurang, lager- och logistik samt renhållning.

BDA framhåller också hur nödvändigt det är med en bra barnomsorg så att särskilt kvinnor kan gå integrations- och språkkurser och delta i skilda åtgärder från arbetsförmedlingen.

Språkutbildning måste sättas in tidigt, särskilt för flyktingbarn. För dem bör en skolplikt gälla redan inom tre månader efter deras ankomst till Tyskland.

Många av flyktingarna är över 18 år och därmed inte längre skolpliktiga.  För dem bör alla delstater ge möjlighet till skolutbildning som förberedelse för en yrkesutbildning. Bayern nämns här som ett föredöme. Där kan yrkesskola ges som utbildning upp till 21 års ålder och vid behov upp till 25 år.

BDA pekar också på det behov som finns av ett standardiserat sätt att mäta och bedöma informella kompetenser som särskilt äldre flyktingar ofta har. För dem bör deltidsutbildning också användas mer, framhåller BDA.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.