Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

NYHET Publicerad

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.

Argulander.

Lise-Lotte Argulander, Företagarna.

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Systemet med de fackliga regionala skyddsombuden präglas av stora brister och har trots att regeringen plöjt ner 125 miljoner kronor per år till facken inte utvärderats. Ändå vill regeringen med ett lagförslag utöka systemet genom att ge regionala skyddsombud tillträde till arbetsplatser där samtliga medarbetare valt att stå utanför facken. Att ge ytterligare makt till facken på arbetsplatser utan fackliga representation riskerar dock att underminera det lokala arbetsmiljöarbetet.

De regionala skyddsombuden utses av facken och har ett fackligt uppdrag att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet på framför allt mindre arbetsplatser. Enligt dagens regelverk har de regionala skyddsombuden endast rätt att besöka företag där de har fackliga medlemmar. Men med arbetsmarknadsministerns förslag ska tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden alltså utökas och även omfatta arbetsplatser där fackliga medlemmar saknas. 

Alla företag som har minst fem anställda ska ha ett lokalt skyddsombud som har utsetts bland medarbetarna. I dag har facken företräde att utse det lokala skyddsombudet på arbetsplatsen. I praktiken saknas dock många lokala skyddsombud, vilket är ett problem. En av anledningarna är den minskade fackliga anslutningsgraden. Att då överlämna arbetsmiljöarbetet till ett utomstående fackligt regionalt ombud måste anses vara ”att gå över ån efter vatten”. I ett läge då vi behöver fler lokala skyddsombud som känner arbetsplatsen och dess risker krävs snarare åtgärder från regeringen som främjar och underlättar för alla medarbetare, oavsett fackligt medlemskap eller inte, att bli lokala skyddsombud.

Ett annat problem med förslaget om utökad tillträdesrätt är att fackliga regionala skyddsombud tenderar att blanda ihop rollen som en stöttande kraft i arbetsmiljöarbetet med rollen som facklig förtroendeman med uppdrag att värva medlemmar.  Det händer även att regionala skyddsombud tar på sig en myndighetsliknande roll när de besöker arbetsplatserna.

Till råga på allt finansieras den regionala skyddsombudsverksamheten av staten genom ett årligt bidrag på 125 miljoner kronor till de fackliga organisationerna. Förslaget kommer sannolikt medföra att ytterligare statliga medel behöver tillskjutas. Frågan är dock vilken effekt systemet med fackliga regionala skyddsombud egentligen har. En utvärdering har aldrig gjorts, och transparensen är låg, detta trots att staten pumpar in miljontals kronor årligen till verksamheten.  Det är dags att tänka nytt och fundera över hur vi bästa möjliga effekt för våra pengar.

Vi får ofta höra vittnesmål från frustrerade arbetsgivare som, oavsett om de har kollektivavtal eller inte, saknar bra rådgivning kring hur de ska arbeta med arbetsmiljöfrågor och vad de ska vidta för åtgärder. Istället för att utöka den fackliga regionala skyddsombudsverksamheten föreslår vi att det införs ett system med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” med ett särskilt uppdrag att stötta främst de små företagen i deras arbetsmiljöarbete. Med ett sådant system skulle fler arbetsgivare kunna få hjälp och stöd med att komma igång med sitt arbetsmiljöarbete.  

För att skapa bästa förutsättningar för ett framgångsrikt lokalt arbetsmiljöarbete anser Svenskt Näringsliv och Företagarna att regeringen bör vidta åtgärder för att fler icke fackligt anslutna ska kunna ta på sig rollen som ett lokalt skyddsombud samt att dagens fackliga RSO-verksamhet byts ut mot ett system med oberoende arbetsmiljörådgivare vars främsta uppgift blir att hjälpa och stötta de mindre företagen i arbetsmiljöarbetet. Tyvärr väljer regeringen istället att öka fackens makt i ett icke effektutvärderat system som dessutom riskerar bli kontraproduktivt genom att lämna över det lokala arbetsmiljöarbetet till en intresseorganisation vars främsta fokus helt naturligt inte är att stötta företagen. Eva Nordmark, kasta förslaget i papperskorgen!

Lise-Lotte Argulander, Företagarna

Amelie Berg, Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet besked om regionala skyddsombud

ARBETSMILJÖ Regeringen försökte stärka de regionala skyddsombuden. Svaret blev massiv kritik. Nu väntar förmodligen en utredning av verksamheten. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Vi har under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, arbetsmiljöexperter.
NYHET Publicerad:

Missnöje med fackliga skyddsombud som värvar medlemmar

ARBETSMILJÖ Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning väcker irritation bland företagare. ”Hur ska arbetsgivare veta om personen som kommer ut har på sig medlemsvärvar- eller skyddsombudshatten”, undrar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Ökat fackligt inflytande skapar inte bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det får arbetsmiljöexperterna Amelie Berg och Anna Bergsten att reagera. ”Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.”
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Missa inte succékonferensen

TIPS Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” drar ut på Sverigeturné under våren. Anmäl dig redan idag, så missar du inte ett stekhett ämne. 
NYHET Publicerad:

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

SANKTIONER Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Nu kräver Svenskt Näringsliv att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.