NYHET11 september 2020

Attendos coronaarbete ger resultat

Den 30 mars beslutade regeringen om besöksförbud på landets alla äldreboenden. Då hade Attendos äldreboenden flera veckor tidigare infört besöksstopp och att alla anställda ska ta tempen före jobbet. Och det kommer man att fortsätta med.

För Attendo har det betytt mycket att staten har stått för sjuklönen med tanke på att sjukfrånvaron ökat samtidigt som övriga omkostnader har blivit mycket högre till följd av pandemin, enligt hr-chefen Lena Liepe.

– Vi tänkte inte ekonomi utan först och främst människoliv. Vi såg riskerna för våra kunder och vi har såklart ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare, säger Lena Liepe, hr-chef på Attendo.

Det var en säkerhetsfråga att införa besöksstopp och börja ta tempen på de anställda, förklarar hon. Men de strikta rutiner som infördes med temptagning och frågor om allmäntillstånd före varje arbetspass medförde att sjukfrånvaron ökade under våren och sommaren.

– Nu fick vi lov att skicka hem en del som annars hade gått till jobbet som vanligt. Det var inte roligt men samtidigt kändes det otroligt viktigt att komma igång så fort som möjligt. Vi gick snabbt ut med de här rutinerna och riktlinjerna och det har fungerat väldigt bra.

Efter några veckor kom det välkomna beskedet att staten skulle stå för de anställdas sjuklön.

– Vi är mycket positiva till det! Det är en väldig hjälp med tanke på att sjukfrånvaron ökat samtidigt som övriga omkostnader har blivit mycket högre till följd av pandemin.

Alla arbetsgivare har fått ersättning för hela sjuklönekostnaden månaderna april till och med juli. För augusti och september ersätts inte längre hela sjuklönekostnaden, utan olika procentsatser gäller beroende på företagets storlek och hur höga sjuklönekostnader arbetsgivaren haft.

Regeringen har nu föreslagit fortsatt kompensation av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala till och med den 31 december. Attendo ser positivt på att stödet fortsätter efter den 1 oktober.

Attendo har aktivt arbetat för att begränsa smittspridning, behövt ta in en hel del extrapersonal och satsat mycket på skyddsutrustning. Nu är företaget redo inför en eventuell andra våg.

– Att vi aldrig har haft brist på skyddsutrustning under pandemin har bidragit till att medarbetarna har känt säkerhet och trygghet.

Det handlar om att ytterligare personal behövs för att täcka upp för att fler ordinarie medarbetare som är sjuka på grund av corona eller som har misstänkta symptom. Men det handlar också om att skapa en säker och trygg miljö i verksamheterna, till exempel att försöka se till att de äldre inte besöks av för många olika hemtjänstanställda.

– Vi har en fantastisk kvalitetsavdelning som jobbar med rutiner och riktlinjer för att säkerställa att de efterlevs.

Även om Attendo liksom andra äldreboenden har haft smittan på sina verksamheter så ser företaget en klar nedgång av antalet smittade efter att ett antal åtgärder har vidtagits, till exempel att medarbetarna bär munskydd vid alla vårdnära omsorgsmoment.

Sedan mitten av maj, då den åtgärden infördes försvann 96 procent av smittan på 5 veckor och samtliga verksamheter var smittfria efter 8 veckor, berättar Lena Liepe.

– Så länge situationen kräver det kommer vi att fortsätta tillämpa åtgärder. Vi ser ju resultatet.

När corona slog till i våras ändrades också reglerna om läkarintyg i samband med sjukskrivning. Nu behövs inte läkarintyget förrän efter dag 21 vilket har bidragit till ännu tätare kontakter med anställda som är hemma på grund av sjukdom. Men det beror inte på att Attendo tror att någon utnyttjar reglerna utan mest på grund av rehabiliteringsansvaret.

– Ansvaret har vi vare sig det krävs läkarintyg eller inte. Eftersom vi inte kan mötas personligen har vi mycket mer kontakt än vanligt, men digitalt och per telefon. Det behövs för att vi ska veta hur vi bäst stöttar för att medarbetaren ska komma tillbaka.

Den typ av verksamhet som Attendo driver är särskilt utsatt med tanke på att det handlar om vård och omsorg av människor, påpekar hon.

– Det är särskilt noga för oss eftersom vi alltid måste säkerställa god omsorg och se till att vi har den bemanning som krävs. Det är skillnad om man jämför med till exempel restaurangbranschen som kan minska på personal och öppettider när det kommer färre gäster.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringCoronaSocialförsäkringsfrågorArbetsmiljöArbetsgivarfrågorLedarskap
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist