Missnöje med fackliga skyddsombud som värvar medlemmar

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning väcker irritation bland företagare. ”Hur ska arbetsgivare veta om personen som kommer ut har på sig medlemsvärvar- eller skyddsombudshatten”, undrar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.

Patrik Pettersson, företagare

Företagaren Patrik Pettersson har konfronterats med skyddsombud som har agerat tveksamt. Ett av hans byggen stängdes ner i fyra dagar efter ett besök av ett regionalt skyddsombud. 

Amelie Berg

Företagens uppgifter är bevis på att det finns brister i systemet med regionala skyddsombud, menar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.

Foto: Ernst Henry Photography AB

För ungefär ett år sedan hade Åhmans i Åhus, ett företag som tillverkar hisskorgar och hissinredningar, besök av två regionala skyddsombud från GS-facket. Förutom att ombuden tittade på lokalerna och arbetsmiljön försökte de även värva medlemmar till facket, berättar Henning Beyer på företaget.

– De tragglade med våra anställda som har valt att inte vara med i facket och försökte värva dem. Det skapade irritation hos de anställda, men också hos oss i företagsledningen. Jag har inga synpunkter på att de sköter sitt jobb, däremot har jag synpunkter på att de kör facklig värvning när de är ute i annat uppdrag.

Henning Beyer tog upp problemet med en ombudsman på arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och möbelindustriförbundet.

– De tog en diskussion med facket och det har löst sig till det bättre. Men om jag inte hade sagt ifrån direkt gissar jag att vi hade haft samma situation även i år.

Att de regionala skyddsombuden försökte värva medlemmar tror han beror på okunskap.

– Vi som arbetsgivare måste följa spelreglerna och då tycker jag att facket ska göra det samma. Det behövs tydligare information och utbildning till de som är utsedda som skyddsombud, så att de också har en möjlighet att komma med vettiga förbättringsförslag. Det sista vi vill är att anställda ska skadas och om skyddsombuden kan komma med bra synpunkter så lyssnar vi förstås på det.

GS-fackets arbetsmiljöansvarig Patrik Karlsson anser att det skyddsombud som var hos Åhmans inte gjorde något fel. ”Här har gjorts ett RSO-besök som bekostats av RSO-medel, när skyddsronden var avklarad påbörjades en uppsökeriverksamhet som bekostats av GS”, skriver han i en kommentar.

Stängde felaktigt ner bygge

Även Patrik Pettersson, vd på plåtslageri- och fasadentreprenadföretaget NP-gruppen, har haft problem med skyddsombud som har agerat tveksamt. I hans fall gick de till och med utöver sina befogenheter. Ett av hans byggen stängdes ner i fyra dagar efter ett besök av ett regionalt skyddsombud. 

”Det märkligaste av allt var att facket inte kom och tittade när jag hörde av mig och sa att jag hade åtgärdat problemen”, säger Patrik Pettersson på NP-gruppen.

– I november skedde en raid om byggnadsställningar och i samband med det kom två regionala skyddsombud från facket Byggnads ut och tittade på ett bygge. De hade många förslag och ville att det skulle se ut på ett visst sätt, bland annat att underslaget på ställningen var för litet, berättar han.

– Jag bad mina ställningsbyggare prata med dem och frågade även var i arbetsmiljöföreskrifterna det här stod. Men det kunde de inte säga, helt enkelt för att det inte stod i arbetsmiljöföreskrifterna, fortsätter Patrik Pettersson.

Det visade sig att ändringsförslaget stod i ett utbildningsmaterial som Byggnads har tagit fram tillsammans med Ställningsentreprenörerna.

– Med andra ord så var det en rekommendation och inte lagstiftat. Ändå stängde de ner bygget, vilket de inte har rätt att göra baserat på rekommendationer, säger Patrik Pettersson.

Han och ställningsbyggaren ändrade ställningen efter rekommendationerna och bygget öppnades igen.

– Det märkligaste av allt var att facket inte kom och tittade när jag hörde av mig och sa att jag hade åtgärdat problemen. De öppnade mitt bygge med omedelbar verkan, men de kom inte ut.

Precis som Henning Beyer tycker Patrik Pettersson att de fackliga regionala skyddsombuden behöver vara ordentligt utbildade och pålästa.

– Jag tycker att de bör vara certifierade och ha gått en ordentlig utbildning i det område de ska inspektera. Det får inte bli ett godtyckligt system där de regionala skyddsombuden kan stänga byggen baserat på åsikter och rekommendationer.

Problematiskt med skyddsarbete och medlemsvärvning samtidigt

Att fackliga regionala skyddsombud som besöker arbetsplatser ägnar sig åt medlemsvärvning eller går utanför sina befogenheter och agerar som inspektörer från Arbetsmiljöverket är ett problem för företagen, menar Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Hur ska medarbetare och arbetsgivare veta när personen som kommer ut har på sig medlemsvärvarhatten och när hen har på sig skyddsombudshatten, undrar Amelie Berg på Svenskt Näringsliv.

– Det är inte enkelt för en arbetsgivare att veta om ett regionalt skyddsombud överhuvudtaget är behörigt att tillträda arbetsplatsen, säger hon.

Hon menar att det skapar onödiga missförstånd när en person har två olika roller och dessutom agerar i de olika rollerna samtidigt.

Regeringen har föreslagit en lagändring som skulle innebära att de regionala skyddsombuden får ytterligare befogenheter, även på företag där de inte har medlemmar. Svenskt Näringsliv vill hellre se ett införande av oberoende rådgivare och att fler, både fackligt anslutna och sådana som inte är fackliga medlemmar, ska kunna bli lokala skyddsombud.

– Det som företagen vittnar om är ytterligare bevis på att det finns brister i systemet med regionala skyddsombud. Att då utöka deras rätt att både komma in och agera på arbetsplatser känns ogenomtänkt, säger Amelie Berg.

Karin Janson

Stina Bengtsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om regionala skyddsombud

ARBETSMILJÖ Regeringen försökte stärka de regionala skyddsombuden. Svaret blev massiv kritik. Nu väntar förmodligen en utredning av verksamheten. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Vi har under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, arbetsmiljöexperter.
NYHET Publicerad:

Missnöje med fackliga skyddsombud som värvar medlemmar

ARBETSMILJÖ Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning väcker irritation bland företagare. ”Hur ska arbetsgivare veta om personen som kommer ut har på sig medlemsvärvar- eller skyddsombudshatten”, undrar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Ökat fackligt inflytande skapar inte bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det får arbetsmiljöexperterna Amelie Berg och Anna Bergsten att reagera. ”Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.”
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Missa inte succékonferensen

TIPS Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” drar ut på Sverigeturné under våren. Anmäl dig redan idag, så missar du inte ett stekhett ämne. 
NYHET Publicerad:

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

SANKTIONER Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Nu kräver Svenskt Näringsliv att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.