Obligatorisk träning stärker på många plan

NYHET Publicerad

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.

Plåtpartnergruppen tränar

En timme i veckan har Plåtpartnergruppens medarbetare obligatorisk träning på arbetstid.

Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige

"Många förstår att det är bra för deras hälsa och uppskattar träningen", säger Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige.

Våren 2015 ville Plåtpartnergruppens vd och grundare Stefan Öberg prova ett nytt grepp för att förebygga hälsoproblem i koncernens tre plåtslagerier i Örebro, Stockholm och Karlstad.

Efter en förankringsprocess som involverade både chefer och medarbetare infördes obligatorisk gemensam träning en gång i veckan för koncernens alla 100 medarbetare.

– Vi vill att alla ska vara med och vi tränar på betald arbetstid så de får betalt för att träna. Det handlar både om att förebygga hälsoproblem och att göra en trevlig grej att tillsammans, säger Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige.

Plåtslageriarbetet är fysiskt krävande men även de som sitter vid sitt skrivbord hela dagarna behöver hålla sig i trim för att inte få besvär med rygg och nacke, konstaterar hon.

Första steget var att hitta en träningsanläggning tillräckligt nära arbetsplatsen med parkering för alla. Plåtpartnergruppen var noga med att välja de som erbjuder stor variation i träningen, bland annat Friskis & Svettis.

– Träningsformer ska passa oavsett hur vältränad eller van man är. Sedan vill vi förstås att prislappen ska kännas rimlig.

Varje plåtslageri har valt träningsdag utifrån det som passar verksamheten bäst. Oftast finns det två tider att välja på, i slutet av arbetsdagen, för att fungera smidigt för de många plåtslagare som är ute på jobb. Att plåtslagarnas säsong går upp och ner kräver också lite pusslande.

– När det är mycket att göra och bråttom att få jobben klara kan det kännas konstigt att avsätta tid för att gå och träna. Men vi försöker ändå betona att det här är viktig och att vi vill att alla är med. 

För att minska tröskeln för de som var ovana att träna togs träningskläder fram till alla medarbetare.

– Det får inte vara ett hinder för de som inte tränat förut. Dessutom stärker det gemenskapskänslan att vi har samma kläder.

Reaktionerna var blandade när den nya satsningen presenterades för personalen.

– En del tyckte först att det kändes konstigt att ”tvingas” träna på arbetstid men många tyckte att det var jättekul. Särskilt de som är vana att träna tyckte att det var lyxigt att få träna på arbetstid.

Många av de som var skeptiska i början har blivit omvända och nu är de allra flesta positiva, berättar Eva Jonsborg. Dessutom stimulerar det till egen träning. På plåtslageriet i Karlstad har 12 av 18 plåtslagare skaffat eget gymkort sedan satsningen startade.

– Många förstår att det är bra för deras hälsa och uppskattar träningen. De tycker att det är en bra grej för de märker att de blir starkare, mår bättre och klarar av jobbet bättre.

Hälsoundersökningar visar att testvärden och kondition har förbättrats hos medarbetarna sedan träningen kom igång men det går ännu inte att se några konkreta effekter på sjuktalen.

– Jag tror att det är för tidigt att se sådana resultat. Vi ser det som något vi bygger upp som ger effekt på sikt. Som gynnar medarbetaren och företaget i längden.

Hon poängterar att det finns många andra vinster. Inte minst ökar trivseln.

– Det blir en rolig stund att slappna av och göra något annat tillsammans. Träningen är ett bra komplement till våra mer reguljära sätt att jobba med friskvård och bidrar dessutom till ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Tre framgångstips:

-Nyckeln är att själv tro på idén och ha klart för sig varför satsningen görs. Involvera medarbetarna i beslutet för att skapa motivation.

-Hitta en träningsanläggning med varierat utbud som fungerar smidigt för verksamheten. Avstånd, parkeringsmöjligheter och val av tidpunkt är viktiga detaljer.

-Se till att löpa linan ut. Bestäm redan från början att ni provar en termin eller ett år så att det verkligen får en chans. Utvärdera sedan tillsammans med medarbetarna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om regionala skyddsombud

ARBETSMILJÖ Regeringen försökte stärka de regionala skyddsombuden. Svaret blev massiv kritik. Nu väntar förmodligen en utredning av verksamheten. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Vi har under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, arbetsmiljöexperter.
NYHET Publicerad:

Missnöje med fackliga skyddsombud som värvar medlemmar

ARBETSMILJÖ Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning väcker irritation bland företagare. ”Hur ska arbetsgivare veta om personen som kommer ut har på sig medlemsvärvar- eller skyddsombudshatten”, undrar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Ökat fackligt inflytande skapar inte bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det får arbetsmiljöexperterna Amelie Berg och Anna Bergsten att reagera. ”Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.”
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Missa inte succékonferensen

TIPS Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” drar ut på Sverigeturné under våren. Anmäl dig redan idag, så missar du inte ett stekhett ämne. 
NYHET Publicerad:

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

SANKTIONER Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Nu kräver Svenskt Näringsliv att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.