Obligatorisk träning stärker på många plan

NYHET Publicerad

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.

Plåtpartnergruppen tränar

En timme i veckan har Plåtpartnergruppens medarbetare obligatorisk träning på arbetstid.

Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige

"Många förstår att det är bra för deras hälsa och uppskattar träningen", säger Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige.

Våren 2015 ville Plåtpartnergruppens vd och grundare Stefan Öberg prova ett nytt grepp för att förebygga hälsoproblem i koncernens tre plåtslagerier i Örebro, Stockholm och Karlstad.

Efter en förankringsprocess som involverade både chefer och medarbetare infördes obligatorisk gemensam träning en gång i veckan för koncernens alla 100 medarbetare.

– Vi vill att alla ska vara med och vi tränar på betald arbetstid så de får betalt för att träna. Det handlar både om att förebygga hälsoproblem och att göra en trevlig grej att tillsammans, säger Eva Jonsborg, verksamhetschef på Plåtpartnergruppen Service Sverige.

Plåtslageriarbetet är fysiskt krävande men även de som sitter vid sitt skrivbord hela dagarna behöver hålla sig i trim för att inte få besvär med rygg och nacke, konstaterar hon.

Första steget var att hitta en träningsanläggning tillräckligt nära arbetsplatsen med parkering för alla. Plåtpartnergruppen var noga med att välja de som erbjuder stor variation i träningen, bland annat Friskis & Svettis.

– Träningsformer ska passa oavsett hur vältränad eller van man är. Sedan vill vi förstås att prislappen ska kännas rimlig.

Varje plåtslageri har valt träningsdag utifrån det som passar verksamheten bäst. Oftast finns det två tider att välja på, i slutet av arbetsdagen, för att fungera smidigt för de många plåtslagare som är ute på jobb. Att plåtslagarnas säsong går upp och ner kräver också lite pusslande.

– När det är mycket att göra och bråttom att få jobben klara kan det kännas konstigt att avsätta tid för att gå och träna. Men vi försöker ändå betona att det här är viktig och att vi vill att alla är med. 

För att minska tröskeln för de som var ovana att träna togs träningskläder fram till alla medarbetare.

– Det får inte vara ett hinder för de som inte tränat förut. Dessutom stärker det gemenskapskänslan att vi har samma kläder.

Reaktionerna var blandade när den nya satsningen presenterades för personalen.

– En del tyckte först att det kändes konstigt att ”tvingas” träna på arbetstid men många tyckte att det var jättekul. Särskilt de som är vana att träna tyckte att det var lyxigt att få träna på arbetstid.

Många av de som var skeptiska i början har blivit omvända och nu är de allra flesta positiva, berättar Eva Jonsborg. Dessutom stimulerar det till egen träning. På plåtslageriet i Karlstad har 12 av 18 plåtslagare skaffat eget gymkort sedan satsningen startade.

– Många förstår att det är bra för deras hälsa och uppskattar träningen. De tycker att det är en bra grej för de märker att de blir starkare, mår bättre och klarar av jobbet bättre.

Hälsoundersökningar visar att testvärden och kondition har förbättrats hos medarbetarna sedan träningen kom igång men det går ännu inte att se några konkreta effekter på sjuktalen.

– Jag tror att det är för tidigt att se sådana resultat. Vi ser det som något vi bygger upp som ger effekt på sikt. Som gynnar medarbetaren och företaget i längden.

Hon poängterar att det finns många andra vinster. Inte minst ökar trivseln.

– Det blir en rolig stund att slappna av och göra något annat tillsammans. Träningen är ett bra komplement till våra mer reguljära sätt att jobba med friskvård och bidrar dessutom till ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Tre framgångstips:

-Nyckeln är att själv tro på idén och ha klart för sig varför satsningen görs. Involvera medarbetarna i beslutet för att skapa motivation.

-Hitta en träningsanläggning med varierat utbud som fungerar smidigt för verksamheten. Avstånd, parkeringsmöjligheter och val av tidpunkt är viktiga detaljer.

-Se till att löpa linan ut. Bestäm redan från början att ni provar en termin eller ett år så att det verkligen får en chans. Utvärdera sedan tillsammans med medarbetarna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Nya arbetsmiljöregler skuldbelägger arbetslivet

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverket driver en kampanj som talar om en sjuklig stress på jobbet och ska bana väg för nya arbetsmiljöregler. Men det är en skuldbeläggning av arbetet som företagen inte känner igen sig i. "Över huvud taget inte. Min uppgift som chef är att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas i arbetet. Det gör jag genom att vara medmänniska, inte att pressa folk tills de går in i väggen, säger Andreas Krona, vd och ägare på Callo Sintermetall.
NYHET Publicerad:

Få dödsolyckor på arbetet

ARBETSMILJÖ Det sker färre dödsolyckor på arbetet än någonsin. Förra året sjönk antalet igen och Sverige fortsätter att vara bland de europeiska länder som har de lägsta siffrorna sett till antalet sysselsatta. Bakom minskningen ligger bland annat utbyggnaden av mötesfria vägar. 
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv

KOMMENTAR Regeringen har presenterat en ny strategi för arbetsmiljön. Målet är att förebygga ohälsa, olycksfall och motverka att människor stängs ute från arbetslivet. Svenskt Näringsliv efterlyser ett arbetsgivarperspektiv. ”Det är arbetsgivaren som i sista hand har ansvaret för att regeringens arbetsmiljöpolitik blir verklighet”, skriver jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Klart med stöd för arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år, 2016-2018. 25 miljoner kronor avsätts per år från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet. Arbetsmiljöutbildningarna ska ha fokus på hela arbetsplatsens behov i syfte att utveckla och stimulera det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen tar arbetsmiljön på allvar

SEMINARIUM Arbetsmiljön har en central roll i företagens vardag. Det konstaterade Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, under konferensen ”Skapa en bra arbetsmiljö” anordnad av Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket. ”Våra medlemsföretag har tagit till sig utmaningen och arbetar numera proaktivt med att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser, säger han.
NYHET Publicerad:

SSAB:s lyckade recept mot sjukfrånvaro

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Från hundratals sjukskrivningar till 24. Det är facit på SSAB i Luleå efter fem års systematiskt arbete med företagshälsovård. "Jag har koll på varför varenda en av dem är sjukskrivna", säger Ingemar Nilsson, företagsläkare på SSAB i Norrbotten.