Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

NYHET Publicerad

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice VD, Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography AB
Berit Mullerstrom LO

Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

Nicklas Hjert PTK

Niklas Hjert, ordförande i förhandlingschefsgruppen, PTK

Foto: Camilla Svensk

Bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro bland arbetstagarna – det är några av resultaten i vår unika undersökning kring användandet av arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vi uppmanar nu regeringen att fortsätta stärka insatserna och kunskapen på området. Det är ett viktigt led i att förebygga och bekämpa ohälsa på arbetsplatser.

För första gången någonsin har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans genomfört en undersökning om hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster, som till exempel utbildningar, sjukgymnastik och ergonomi. Våren 2017 gjorde vi drygt 1 600 telefonintervjuer med chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

Resultaten är tydliga och i stor utsträckning positiva. Majoriteten av företagen använder den här typen av tjänster – och hela 86 procent upplever nytta med tjänsterna. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några positiva effekter. Bilden är samstämmig i alla branscher, över hela landet och oavsett storlek på företaget. Den delas av både företagsrepresentanter och fackliga företrädare.

Det område vi nu vill gå vidare med är att ytterligare förbättra förutsättningarna för samverkan på arbetsplatseninnan företaget köper, handlar upp eller ingår avtal om arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vår analys är att vi behöver fortsätta att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt – och att vi mer specifikt behöver ta fram och utveckla stöd och verktyg för samverkan på arbetsplatserna. Vi ser undersökningen som en bra utgångspunkt för arbetet både med detta och med att få djupare kunskap om effekter och nytta av olika typer av tjänster.

Vår förhoppning är att regeringen tar till sig resultaten och stödjer vårt och företagens arbete genom att

  • Se till att Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt Arbetsförmedlingen får till ett bättre samarbete med arbetsgivare och arbetstagare
  • säkerställa hälso- och sjukvårdens tidiga samverkan med arbetsgivare och arbetstagare
  • långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovård och annan oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering
  • inrätta ett kunskapscentrum för samordning av arbetsmiljöforskning
  • säkra kompetensförsörjning och kvalitet i Företagshälsovården utifrån arbetsplatsernas behov

Vi är överens om att vidareutveckla våra partsgemensamma insatser för att förebygga sjukfrånvaro och ta tillvara arbetsförmåga trots sjukdom. Det är hög tid att regeringen tar till sig av våra rekommendationer. På så sätt kan vi tillsammans ta ansvar för ett friskare arbetsliv. 
 

Peter Jeppsson, vice VD, Svenskt Näringsliv
Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO
Niklas Hjert, ordförande i förhandlingschefsgruppen, PTK

Artikeln är publicerad på Arbetet 21/9

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om regionala skyddsombud

ARBETSMILJÖ Regeringen försökte stärka de regionala skyddsombuden. Svaret blev massiv kritik. Nu väntar förmodligen en utredning av verksamheten. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Vi har under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, arbetsmiljöexperter.
NYHET Publicerad:

Missnöje med fackliga skyddsombud som värvar medlemmar

ARBETSMILJÖ Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning väcker irritation bland företagare. ”Hur ska arbetsgivare veta om personen som kommer ut har på sig medlemsvärvar- eller skyddsombudshatten”, undrar arbetsmiljöexpert Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Ökat fackligt inflytande skapar inte bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det får arbetsmiljöexperterna Amelie Berg och Anna Bergsten att reagera. ”Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.”
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Missa inte succékonferensen

TIPS Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” drar ut på Sverigeturné under våren. Anmäl dig redan idag, så missar du inte ett stekhett ämne. 
NYHET Publicerad:

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

SANKTIONER Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Nu kräver Svenskt Näringsliv att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.