Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

NYHET Publicerad

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.

Anna Bergsten

Anna Bergsten är arbetsmiljöexpert.

Foto: Sören Andersson

Officiell arbetsskadestatistik visar att antalet anmälda stressrelaterade arbetsskador har ökat med 70 procent sedan 2010. Delvis mot den bakgrunden kom, i mars i år, mer exakta regler om arbetsmiljön som arbetsgivaren är skyldig att följa. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.  

– Arbetsgivaren ska sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och vissa kunskapskrav ska ställas på chefer och arbetsledare, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.

– De nya reglerna preciserar vilka faktorer, i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som man inte ska glömma bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva sedan 2001, tillägger hon.

Enligt föreskriften från Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, har företaget fler än tio medarbetare måste målen dokumenteras. För att nå framgång är det viktigt att målen är välkända för alla i företaget.

Arbetsgivaren ska också anpassa resurser till de krav som ställs i arbetet för att undvika ohälsosam arbetsbelastning. Det kan innebära minskad arbetsmängd, ökad bemanning eller återhämtning. Arbetsgivaren ansvarar också för att det förs en dialog på arbetsplatsen för att förhindra ohälsa.

Medarbetaren ska känna till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vem som ger stöd och råd på företaget och vilket resultat som arbetsgivaren förväntar sig. Utsätts en anställd för starkt psykiskt påfrestande arbetssituationer, är det företagarens uppgift att vidta åtgärder för att motverka ohälsa, till exempel utbildningsinsatser.

Arbetsgivaren ska också se till att anställda har möjlighet till återhämtning vid till exempel långa arbetspass, skift- och nattarbete samt vara observant på om arbetstiden påverkar risken för olyckor. Arbetstiden synas ur ett hälsoperspektiv.

Kränkande särbehandling accepteras inte och måste dokumenteras, enligt föreskriften från Arbetsmiljöverket. Det måste finnas rutiner för hur kränkning hanteras. Vidare ska det framgå vem som är utsatt för kränkande särbehandling, vilken hjälp som finns att få och vad som händer med informationen.

Om någon medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet, är det arbetsgivarens ansvar att utreda orsakerna, så att det inte händer igen.

Enligt Anna Bergsten finns såväl nackdelar som fördelar med nyordningen.Fler regler, högre administrativa kostnader står mot lägre kostnader för sjukfrånvaro.

– Djungeln av arbetsmiljöregler utökats ytterligare på ett komplext område där ansvarsfrågan inte alltid är given och som faktiskt redan omfattas av ett befintligt regelverk. Positivt är att fokus ligger på arbetsmiljön och vikten av att medarbetarna mår bra.

Vad händer om företagen inte följer reglerna?
– Det finns inga sanktionsavgifter i nya föreskriften. Däremot kan Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet, utdöma vite om arbetsgivaren inte rättar sig efter reglerna, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljölagen skapar onödigt krångel

REGELKRÅNGEL Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Reglerna är heller inte anpassade för småföretag, till exempel Assistanspoolen vars personliga assistenter arbetar i människors hem.