Avtalsrörelse och förhandling

Under en avtalsrörelse ska nya kollektivavtal förhandlas fram för en mängd medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet.

video spelare

På denna sidan kan du följa nyheter om avtalsrörelsen, kommentarer från ledande arbetsgivarföreträdare och få tillgång till rapporter och annat material.

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna är att som centralorganisation stödja alla arbetsgivareförbunden i deras förhandlingsarbete.