NYHET15 december 2022

Lönerna bör hållas tillbaka – annars väntar prisökningar

Prishöjningar, personalneddragningar och uppskjutna investeringar. Det är vad företagen tvingas till om fackens lönekrav blir verklighet. ”Om jag inte har råd att hålla medarbetare i anställning här, så flyttar jag ut mer av produktionen”, säger Anton Svensson, vd för industriföretaget Ewes.

Anton Svensson, vd, Elisabeth Tedestål, företagare, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom. Foto: Privat/Sören Andersson

Ingångskraven från LO-förbunden och facken inom industrin, om lönehöjningar på 4,4 procent nästa år, är bekymmersamma, anser Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Det är det högsta kravet på löneökning sedan industriavtalet kom till stånd för 25 år sedan – det är bekymmersamt. I det läge vi befinner oss i nu, med en bromsande lågkonjunktur där företagen får det allt tuffare är det ett alldeles för högt krav.

I senaste Företagarpanelen ställdes frågan om vilka risker de ser för sitt företag om nästa års avtalsrörelse resulterar i en uppväxling av löneökningstakten.

Tre av fyra höjer priserna

Störst är risken för prisökningar. Tre av fyra företag uppger att de skulle behöva höja priserna mot kund.

– Det är naturligt att försöka göra, men problemet i den här situationen är att många företag inte kan kompensera fullt ut för höjda kostnader. Det gör att marginalerna kommer att pressas ner och vi i slutänden får se fler konkurser, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Nästan sex av tio företag uppskattar att de behöver skjuta upp planerade anställningar, och drygt hälften tvingas skjuta på investeringar om löneökningarna tar fart. Ett av fem företag behöver avveckla viss verksamhet och sju procent av företagen uppskattar att de måste avveckla verksamheten helt.

Hinner inte ställa om

Eskalerande lönehöjningar som driver på inflationssituationen vore problematiskt, enligt Anton Svensson, vd på industriföretaget Ewes i Bredaryd.

– Jag hinner inte automatisera eller utveckla min marknad i den takt som skulle behövas för att kompensera för en sådan lönehöjning.

Företaget, som tillverkar stålfjädrar, har 65 anställa i Sverige och 65 anställda i Bosnien, Serbien och Kina, vilket öppnar för möjligheten att fördela om personalstyrkan.

Om jag inte har råd att hålla medarbetare i anställning här, så flyttar jag ut mer av produktionen.
Anton Svensson, vd

– Om jag inte har råd att hålla medarbetare i anställning här, så flyttar jag ut mer av produktionen. Det är en nödåtgärd men jobbet ska ju göras och genom att göra det i en annan del av koncernen minskar vi kostnaderna.

På hemmaplan blir det instegsjobben som ryker först om de blir dyrare förklarar han.

– Det är tråkigt eftersom de i grunden är så intressanta, och fler försätts i utanförskap.

Anton Svensson önskar att facken hade ”hållit huvudet kallt och inte krävt inflationskompensation helt plötsligt”.

– Med en mer rimlig löneutveckling hade vi med en prisvärd svensk produktion i stället kunnat få ett stort övertag gentemot våra konkurrenter i eurozonen. Nu tas alltmer tillverkning hem till Europa och det vore synd om Sverige missar det tåget.

Ett av tre företag varslar

Alla branscher påverkas när konsumenterna håller igen, men de som i första steget drabbas hårdast av lågkonjunkturen är de som är beroende av den privata inhemska konsumtionen, enligt Sven-Olov Daunfeldt. Främst handlar det om besöksnäringen och sällanköpsvaruhandeln.

Eftersom de är arbetskraftsintensiva är deras stora kostnad personal, och då är det där de börjar dra ner, förklarar han.

– Företagen gör naturligtvis det som är enkelt först. De drar ner på användandet av bemanningspersonal, ser över tidsbegränsade anställningar och låter timanställd personal jobba mindre. Nästa steg är att de kan komma i en situation där de måste varsla.

En av tre företagare i undersökningen, 35 procent, uppger att de riskerar att behöva varsla och säga upp personal om löneökningstakten växlas upp nästa år.

– På samma gång vill besöksnäringen helst undvika att varsla personal. Lärdomen från pandemin är att det är svårt att ersätta anställda som försvinner. Även i de enklaste yrkena är det idag svårt att hitta personal, säger Sven-Olov Daunfeldt.

”Allt kan hända”

Elisabeth Tedestål, driver tillsammans med sin man Vellingeblomman, ett utflyktsmål med restaurang, kafé och butik i Skåne, med 45 anställda.

Även hon är kritisk till den höga nivån på lönehöjningskraven som kommit från LO och industrifacken, med tanke på hur hårt det skulle slå mot företagen just nu.

Vellingeblomman har svårt att höja sina priser mot kund när energi, inköpspriser och löner går upp, vilket innebär att det är besparingar som gäller, förklarar Elisabeth Tedestål.

– Eftersom vår stora kostnad är personal är det där vi måste dra ner. I första steget handlar det om att disponera om i schemat och de som ryker först är skolungdomarna som inte har fasta kontrakt. Vi börjar i den änden så får vi se sedan hur illa det blir.

Redan nu märker företaget av att inflationen och höga energipriser gör att hushållen har mindre pengar.

– Vi hann knappt starta om efter pandemin innan det var dags för nästa grej. Restaurang är ju lätt att spara in på och det vi säljer är kanske inte det allra mest nödvändiga. Snittköpen går ner och det blir en tråkig spiral. Vi kommer sannolikt att få det tufft framöver.

Elisabeth Tedestål är orolig för 2023, inte minst för januari och februari då hon tror att det blir väldigt lugnt. Hushållen håller hårt i sina pengar, elen är dyr och hur blir det om den kalla vintern och kriget i Ukraina fortsätter?

– Just nu är det många osäkra faktorer. Allt kan hända. Att i det läget gå ut i en avtalsrörelse med hot om konflikter och strejker vore djupt olyckligt för hela samhället. Det finns bara förlorare i det.

Med så många oklara faktorer är det inte är rättvist för någon att förhandla om lönerna nu.
Elisabeth Tedestål, företagare

Hon kan inte förstå hur parterna ens ska kunna förhandla i det här läget, när osäkerheten för företagen är så påtaglig.

– Med så många oklara faktorer är det inte är rättvist för någon att förhandla om lönerna nu – varken för arbetsgivare eller anställda.

Låglönesatsning på toppen

Besöksnäringen som hade det tufft under pandemin hann få några månaders andrum innan det var dags igen. Konkurrensen är från början hård i branschen och med de kostnadsökningar som de nu möter, som inte går att kompensera sig för fullt ut, krymper deras redan små marginaler ytterligare.

Nästa slag blir hyreshöjningar på 10 procent för många av dem, och så en lågkonjunktur där det första hushåll drar ner på är att gå ut och äta. Samtidigt har många skatteanstånd ute sedan pandemin, tillägger Sven-Olov Daunfeldt.

– Ovanpå allt det här så kommer inte bara ett löneökningskrav på 4,4 procent utan även en låglönesatsning som drabbar precis de här branscherna. Det här är krav som inte är i takt med tiden.

Att utgå ifrån hur det gick för företag kvartal ett och två i år är inte realistiskt eftersom det var precis efter att pandemirestriktionerna släppts, påpekar han.

– Det finns inga marginaler i de här branscherna. Visst, det finns stora lönsamma företag i Sverige, men 96 procent av företagen har tio eller färre anställda och de är väldigt pressade.

”En perfekt storm”

Samtidigt konstaterar han att signalerna från de flesta fackliga motparterna är att de förstår situationen, och att det finns ett samförstånd kring att det är viktigt att inte lönerna skenar i väg.

– Det är ändå positivt. Så är det till exempel inte i Storbritannien där vi har sett ganska höga löneökningstakter. Kan vi leverera lägre löneökningstakter, så gynnar det Sverige. Men det blir tuffa år framåt. Det är en perfekt storm där företag och hushåll sitter i samma båt – alla drabbas.

I det här läget är det viktigt att politiken hänger med och kommer med reformer som gör det mer lönsamt att jobba, betonar Sven-Olov Daunfeldt.

– En lågkonjunktur varar inte för evigt och det är viktigt att se till att Sverige är ett attraktivt land för både inhemska och utländska investerare, säger han.

Fakta: Om undersökningen:

LO-förbunden och facken inom industrin vill växla upp löneökningstakten i den kommande avtalsrörelsen. Deras ingångskrav ligger på cirka 4,5 procent på ett år.

I den senaste Företagarpanelen från Svenskt Näringsliv ställdes frågan ”Vilka risker ser du för ditt företag om nästa års avtalsrörelse resulterar i en uppväxling av löneökningstakten?”.

Så svarade företagen:

Uppskjutna anställningsplaner: 57 procent

Uppskjutna investeringsplaner: 55 procent

Uppsägningar/varsel: 35 procent

Avveckling av viss verksamhet: 22 procent

Avveckling av hela verksamheten 7 procent

Prishöjningar mot kund: 76 procent

Andra besparingsåtgärder: 61 procent

Källa: Företagarpanelen kvartal 4

Avtalsrörelse och förhandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist