Per Widolf, Carl Eckerdahl, Peter Jeppsson

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

NYHET Publicerad

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Per Widolf

Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Carl Eckerdal

Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen och IKEM.

Industriavtalet, som har mer än 20 år på nacken, är ryggraden i svensk lönebildning. Det är den internationellt konkurrensutsatta industrisektor som sätter det så kallade märket, alltså nivån på löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Perioden före Industriavtalet präglades av oreda och i stort sett enbart nominella löneökningar. Sverige tappade i konkurrenskraft samtidigt som lönekuverten fylldes med luft.

– Men den här lönebildningsmodellen, med märket, har levererat reallöneökningar på ungefär 60 procent, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Han menar att det har skapat en stabilitet på svensk arbetsmarknad och som följd också i svensk ekonomi.

– Den som inte tycker att det har varit en bra leverans och en bra modell har en plikt att förklara hur det skulle gå till istället för att bli bättre. Det gör inte 6F, säger Peter Jeppsson.

Per Widolf, som är förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, håller med.

– Man kan ju jämföra den modell som har rått de senaste 20 åren med det kaos i lönebildningen som rådde innan Industriavtalet kom på plats, säger han.

Även Livsmedelsföretagens och IKEM:s chefsekonom Carl Eckerdal är tydlig med att det var stora problem med lönebildningen innan industriavtalet kom till stånd.

– Olika sektorer tävlade om vem som kunde få mest, vilket ledde till tvåsiffriga nominella löneökningar. Resultatet då var att alla blev förlorare, säger han.

6F och rapportförfattaren Lars Calmfors tycker att den svenska lönebildningen skulle fokusera mer på hemmamarknaden. Men det menar Peter Jeppsson är fel väg att gå.

– Sverige är beroende av den internationella konkurrenskraften. Vi är beroende av att inte öka våra lönekostnader mer än omvärlden, säger han.

Sverige har historiskt ökat lönekostnaderna mer än omvärlden. Det har inneburit att Sveriges marknadsandelar har minskat i förhållande till konkurrentländerna.

– Det är farligt för oss, för det är genom den internationella konkurrenskraften som vi bygger vår tillväxt och vår välfärd, säger Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson menar att begreppet hemmamarknad inte är relevant längre, för att det i stort sett inte finns något företag som inte känner av den internationella konkurrensen på ett eller annat sätt.

– Ingen är skyddad mot effekterna av den, säger han och exemplifierar med såväl handeln, som byggsektorn och transportnäringen.

– Det är helt fel att säga att det finns en skyddad hemmamarknad som kan ta för sig lite mer, fortsätter han.

Han får medhåll från Per Widolf, som betonar att industriavtalet finns till för att stärka den svenska konkurrenskraften.

– I en miljö där rena hemmamarknader blir mindre – och där allt fler sektorer utsätts för internationell konkurrens, ökar snarare än minskar relevansen av industriavtalet, säger han.

Carl Eckerdal instämmer i problematiseringen kring att låta lönekostnaderna öka mer på hemmamarknaden. Att låta löneökningarna vara högre i hemmamarknaden leder till följdproblem, menar han.

Han tycker att rapportförfattaren Lars Calmfors har glömt att problematisera kring förslagen som han kommer med.

– Det han egentligen gör är att argumentera för är att förflytta arbetskraft från högproduktiva sektorer som konkurrensutsatt industri till mer lågproduktiva sektorer på hemmaplan. Istället borde fokus ligga på att höja produktiviteten inom exempelvis offentlig sektor. Inte minst finns det säkerligen en hel del möjligheter med den digitala utvecklingen och AI, säger Carl Eckerdal.

Han menar att det är lite märkligt att just 6F är ute och slår mot industrinormeringen, precis som många gånger förr.

– Det är inte direkt de som har fått stå tillbaka de senaste åren, säger han.

Peter Jeppsson reagerar också på förslaget att ge särskilda grupper generella löneökningar i de centrala kollektivavtalen. Han tycker i stället att det är lokala fack och arbetsgivare som ska komma överens.

– De måste drivas av marknadskrafterna och göras av de arbetsgivare som annars har svårt att hitta arbetskraft, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.