Industriavtal

Professor Lars Calmfors, IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, Mikael Johansson, förbundsordförande för Svenska Målareförbundet, Susanna Gideonsson, förbundsordförande på Handelsanställdas förbund och Transportföretagens vd Mattias Dahl diskuterade industrins lönesättande roll på svensk arbetsmarknad.

Calmfors utmanar industriavtalet

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.

Lars Calmfors presenterade på måndagen rapporten ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” inom ramen för fackförbunden 6f: s reformförslag för hur framtidens lönebildning ska se ut.

I rapporten ger Calmfors ett antal förslag för hur industriavtalet från 1997 ska kunna förändras. Han anser att verkligheten sprungit ikapp industriavtalet. Det har visserligen tjänat Sverige bra men ger inte utrymme för nödvändiga löneökningar på hemmamarknaden. 

Det är särskilt önskvärt för att öka arbetskraftsutbudet till den offentliga sektorn inom yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor. Men utrymme för att höja lönerna på hemmamarknaden behövs också för att utjämna lönerna mellan kvinnor och män, argumenterar Lars Calmfors i rapporten.

– Man skulle kunna lägga till en passus i industriavtalet som säger ”att avvikelser från industrimärket kan vara önskvärda vid svåra obalanssituationer”. Det skulle kunna handla om situationer när vi har stora friställningar, när det råder stor arbetskraftsbrist eller när andra obalanser uppstår.

Ett konkret förslag var inrättandet av en så kallad ”obalansnämnd” som skulle analysera dessa svåra obalanser, och sedan ge parterna tillåtelse att avvika från industriavtalet.  

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, är kritisk till rapporten och dess förslag. Han pekade på de enorma problem som Sverige hade med konkurrenskraften på 1970- och 80-talet och som till sist utmynnade i 1990-talets stora strukturkris och att det var industriavtalet som kom till rätta med det.

– Vi tar ansvar för den privata konkurrensutsatta sektorn. Har man problem med arbetskraftsutbudet i den offentliga sektorn får det tas via skattsedeln, sa Mattas Dahl.

Han påpekade att det är dumt att riva upp något som fungerar så bra.

– Vi inom industrin följder märket i varje avtalsrörelse och kommer alltid fram till att det är det bästa och det gör ju LO också.

Mikael Johansson, Förbundsordförande för Svenska Målareförbundet och medlem i 6f, är en av initiativtagarna till rapporten. Han anser att det inte handlar om att rasera industriavtalet utan att utveckla det.

– Det finns ingen logik i att fördärva den svenska lönebildningen. Vi vill göra en bättre modell som ger utrymme för att rätta till en del obalanser på den svenska arbetsmarknaden.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tog till orda och försvarade passionerat industriavtalet.

– Industriavtalet har tjänat oss alla. Nu har vi äntligen ordning och reda och slipper den skadliga inflation som drev bort jobben.  Det viktiga för oss i arbetarrörelsen är att öka reallönerna och sysselsättningen. Vi vill inte ha luft i plånboken.

Även Susanna Gideonsson, Förbundsordförande på Handelsanställdas förbund, försvarade det.

– Det är det avtal vi har och det fungerar bra och jag ser en risk med att vi förlorar den norm som arbetsgivare och LO utgår ifrån.

– Vi ser med oro på hur de sifferlösa avtalen breder ut sig. Det leder till att de starka roffar åt sig på de svagas bekostnad, fortsatte hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

AVTAL 17 Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Strejkhot avvärjt i sista minuten

AVTAL 17 Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko är överens om ett nytt löneavtal. Cirka 10 000 medlemmar inom spårtrafiken får löneökningar på 6,5 procent fördelade på tre år.
NYHET Publicerad:

Tre avtal i hamn

AVTAL 17 Tre nya löneavtal har tecknats i årets avtalsrörelse. Löneökningarna följer industrins märke och gäller områdena transport, bemanning och specialservice. 
NYHET Publicerad:

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

AVTAL 17 Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.
NYHET Publicerad:

Ytterligare ett avtal respekterar märket

AVTAL 17 Biltrafikens Arbetsgivarförbund och fackförbundet Transport är överens om ett nytt löneavtal. Med en löneökning om 6,5 procent under tre år ligger avtalet inom ramen för industrins märke.