Industriavtal

Professor Lars Calmfors, IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, Mikael Johansson, förbundsordförande för Svenska Målareförbundet, Susanna Gideonsson, förbundsordförande på Handelsanställdas förbund och Transportföretagens vd Mattias Dahl diskuterade industrins lönesättande roll på svensk arbetsmarknad.

Calmfors utmanar industriavtalet

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.

Lars Calmfors presenterade på måndagen rapporten ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” inom ramen för fackförbunden 6f: s reformförslag för hur framtidens lönebildning ska se ut.

I rapporten ger Calmfors ett antal förslag för hur industriavtalet från 1997 ska kunna förändras. Han anser att verkligheten sprungit ikapp industriavtalet. Det har visserligen tjänat Sverige bra men ger inte utrymme för nödvändiga löneökningar på hemmamarknaden. 

Det är särskilt önskvärt för att öka arbetskraftsutbudet till den offentliga sektorn inom yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor. Men utrymme för att höja lönerna på hemmamarknaden behövs också för att utjämna lönerna mellan kvinnor och män, argumenterar Lars Calmfors i rapporten.

– Man skulle kunna lägga till en passus i industriavtalet som säger ”att avvikelser från industrimärket kan vara önskvärda vid svåra obalanssituationer”. Det skulle kunna handla om situationer när vi har stora friställningar, när det råder stor arbetskraftsbrist eller när andra obalanser uppstår.

Ett konkret förslag var inrättandet av en så kallad ”obalansnämnd” som skulle analysera dessa svåra obalanser, och sedan ge parterna tillåtelse att avvika från industriavtalet.  

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, är kritisk till rapporten och dess förslag. Han pekade på de enorma problem som Sverige hade med konkurrenskraften på 1970- och 80-talet och som till sist utmynnade i 1990-talets stora strukturkris och att det var industriavtalet som kom till rätta med det.

– Vi tar ansvar för den privata konkurrensutsatta sektorn. Har man problem med arbetskraftsutbudet i den offentliga sektorn får det tas via skattsedeln, sa Mattas Dahl.

Han påpekade att det är dumt att riva upp något som fungerar så bra.

– Vi inom industrin följder märket i varje avtalsrörelse och kommer alltid fram till att det är det bästa och det gör ju LO också.

Mikael Johansson, Förbundsordförande för Svenska Målareförbundet och medlem i 6f, är en av initiativtagarna till rapporten. Han anser att det inte handlar om att rasera industriavtalet utan att utveckla det.

– Det finns ingen logik i att fördärva den svenska lönebildningen. Vi vill göra en bättre modell som ger utrymme för att rätta till en del obalanser på den svenska arbetsmarknaden.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tog till orda och försvarade passionerat industriavtalet.

– Industriavtalet har tjänat oss alla. Nu har vi äntligen ordning och reda och slipper den skadliga inflation som drev bort jobben.  Det viktiga för oss i arbetarrörelsen är att öka reallönerna och sysselsättningen. Vi vill inte ha luft i plånboken.

Även Susanna Gideonsson, Förbundsordförande på Handelsanställdas förbund, försvarade det.

– Det är det avtal vi har och det fungerar bra och jag ser en risk med att vi förlorar den norm som arbetsgivare och LO utgår ifrån.

– Vi ser med oro på hur de sifferlösa avtalen breder ut sig. Det leder till att de starka roffar åt sig på de svagas bekostnad, fortsatte hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.